Technisch administratief medewerker m/v

Ref.0118.1857 - 5/01/2018

Omschrijving : 

 • Opzoeking van High Voltage, Low Voltage en LAS plannen in Project Wise (planotheek).
 • Het onderhouden van een kwaliteitsvolle database van plannen (versies en metadata).
 • Het beheren van contacten met externen (recepties, verificaties, opmerkingen, ...) en de nodige acties ondernemen.
 • Kwaliteitscontrole na ontvangst van plannen na projecten door een externe firma en/of na Redlining op post.

Ingenieur hoogspanning/ masten en structuren m/v

Ref.0118.1856 - 5/01/2018

Omschrijving : 

 • De expert engineer service LA&S Calculations is verantwoordelijk  binnen de elektrische infrastructuurprojecten (380, 220, 150, 70 en 36 kV) voor de engineering van de betreffende hoogspanningslijnen en hun gebruikte masten/structuren.
 •  Deze functie omvat hoofdzakelijk de volgende taken:
 •  Verantwoordelijkheid voor de studie, het ontwerp van de masten, structuren.
 • Uitvoeren van gespecialiseerde berekeningen, opstellen en opvolgen van de planning van de studies rekening houdend met de vereiste en beschikbare resources en vragen van de klanten.

Tekla Designer m/v

Ref.0118.1855 - 5/01/2018

Omschrijving : 

 • Het uittekenen van nieuwe structuren
 • Het uitwerken en uitzoeken versterkingsplannen
 • Het opmaken van productiedossiers
 • Begeleiden en ondersteunen van leveranciers en interne collega’s bij problemen bij de uitvoering van de diverse projecten

Senior Process Engineer m/v

Ref.1017.1846 - 28/12/2017

Description : 

 • You will act as senior process Engineer for predefined projects within the team. In this role you design the most economical processes in terms of security, environment, profitability and process reliability.
 • You act as Consultant concerning Process issues for our clients in various industries.
 • You lead the simulation, calculation and dimensioning of processes.
 • You lead the set up of PFD’s, P&ID’s, datasheets, process descriptions and all other process related deliverables as part of a multidisciplinary project team.

Piping Designer Plant 3D m/v

Ref. 0117.1845 - 28/12/2017
 • - Je ontwerpt, specificeert en tekent industriële pijpleidingssystemen, voornamelijk voor de process industrie- Je hebt als piping designer een goed inzicht in conceptueel ontwerpen, rekening houdend zowel met proceseisen als supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs
 • - Je kan op vrij zelfstandige basis projecten oppikken en opvolgen
 • - Je bent industrieel ingenieur/graduaat elektromechanica, ervaring met autocad, plant 3D is een noodzaak

Sr Process Engineer m/v

Ref. 0217.1846 - 28/12/2017
 • - You will act als senior process engineer for predefined projects within the team. In this role you design the most economical processes in terms of security, environment, profitability and process reliability
 • - You act as a consultant concerning process issues for clients in various industries
 • - You lead the simulation, calculation and dimensioning of processes
 • - You lead the set up of PFD's, P&ID's, datasheets, process descriptions and all other process related deliverables as part of a multidisciplinary project team

HVAC Designer m/v

Ref. 0817.1850 - 28/12/2017
 • - Je berekent klimaatinstallaties voor industriële toepassingen
 • - Je selecteert apparaten en aanvragen van offertes bij leveranciers
 • - Je maakt meetstaten op
 • - Je maakt P&ID's op

Projectleider Waterbouw m/v

Ref.0917.1854 - 28/12/2017

Je staat in voor:                                                                

 • Het technisch uitwerken van diverse waterbouwkundige / hydraulische installaties in de verschillende projectfases (concept, voorstudie en technische detailstudie, opvolging uitvoering);
 • De technische uitwerking van de projecten;
 • Bepalen van de uitvoeringsplanning en de verschillende constructiefases;
 • Opstellen van lastenboeken;

Site Coordinator stationsbouw over gans België m/v

Ref. 1217.01844 - 13/12/2017
 • - Opvolgen en coordineren van de werken (elektriciteit, instrumentatie, burgerlijke bouwkunde, piping) op het terrein onder leiding van de projectleider en verspreid over gans België
 • - Volgende aspecten dienen daarbij opgevolgd te worden :
 • * kwaliteit
 • * veiligheid
 • * planning
 • * prestaties
 • * interacties tussen de verschillende aannemers
 • * administratie (dagrapporten, bestellingen, ontvangst materiaal, retour materiaal, vorderingsstaten, lasboeken, precom/com, ...)

Site Coordinator Installations

Ref.1217.1843 - 1/12/2017

Omschrijving : 

 • Opvolgen en coördineren van de werken (Elektriciteit, Instrumentatie, Burgerlijke Bouwkunde, Piping) op het terrein onder leiding van de projectleider, en verspreid over gans België
 • Volgende aspecten dienen daarbij opgevolgd te worden:
 • * Kwaliteit
 • * Veiligheid
 • * Planning
 • * Prestaties
 • * Interacties tussen de verschillende aannemers

PLC programmeur m/v

Ref.1112.1842 - 1/12/2017

Omschrijving : 

 • Zelfstandig projecten kunnen uitvoeren. 
 • Maken van functionele beschrijving, testplan, HMI, opvolgen indienstname, nazorg, opleiding
 • De gebruikte technologie in deze afdeling is Siemens S7 en WinCC.

Toezichter rioleringswerken m/v

Ref. 1117.01839 - 28/11/2017
 • Als Coördinator werven riolering sta je in voor het toezicht houden, controleren, registreren en rapporteren van de uitvoering van projecten door aannemers om een kwalitatieve uitvoering te bekomen, rekening houdend met de kwaliteits-, kwantiteits- en veiligheidsnormen en met naleving van de geldende bestekvoorwaarden
 • - Deelname aan de wekelijkse werfvergadering en anticipatie op mogelijke problemen om ervoor te zorgen dat de wegenis en rioleringswerken door de aannemers worden uitgevoerd volgens de plannen, de vooropgestelde planning en het budget.
 • - Controleren van de uitvoering van de werken volgens het Standaardbestek 250 en het bijzonder bestek. Bij onregelmatigheden worden de nodige acties ondernomen en wordt de projectingenieur op de hoogte gebracht.
 • - Signalisatie van gevaarlijke situaties op de werf en gebreken aan werktuigen. Tevens toezien op de correcte signalisatie, omleidingen, tijdelijke afsluitingen en de toestand van de werf tijdens werkonderbrekingen. Hiervoor worden nauwe contacten onderhouden met de veiligheidscoördinator en de leidende ambtenaar.

P&ID Designer m/v

Ref.1117.1838 - 15/11/2017

Omschrijving : 

 • As built tekenwerk ifv P&ID's opgeleverd door externe firma
 • P&ID's volledig herwerken/ hertekenen inclusief hernummering
 • Tekensoftware : Bentley Openplant P&Id ( ervaring niet vereist)
 • Autocad 2016 kennis vereist, misrostation kennis ( pluspunt)

2D Piping Designer

Ref.1117.1837 - 15/11/2017

Omschrijving : 

 • Intekenen leidingwerk
 • Genereren van iso's
 • Aanpassen van P&ID's
 • Bepalen supports

Technical Designer hoogspanning m/v

Ref.1117.1836 - 8/11/2017

Omschrijving : 

 • De Technical Designer Linear  Assets is verantwoordelijk voor de studies van ondergrondse   hoogspanningsverbindingen en hoogspanningslijnen binnen de infrastructuurprojecten   (380 kV, 220 kV, 150 kV, 70 kV, 36 kV). Het betreft de bouw, de uitbreiding   en/of de aanpassing van deze verbindingen ( kabels of lijnen). 
 • De designer heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:
 • Verantwoordelijk   voor het ontwerp op het vlak van ondergrondse verbindingen en hoogspanningslijnen van verschillende projecten.
 • Het ontwerp in overeenstemming maken met de normen en standaarden die van kracht zijn:

Projectleider

Ref.11.17.1835 - 2/11/2017

Description : 

 • A few years experience in project management in a Pharmaceutical environment is MANDATORY.
 • Project management (scope, budget, timing/planning, project team management, client management) of a multi-disciplinary project in the Aseptic Manufacturing area.

Designer Beveiligssystemen

Ref.1117.1834 - 2/11/2017

Omschrijving : 

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de studies met betrekking tot secondary systems. Dit zijn studies over de elektrische apparatuur voor de beveiligingsysteem, controlesysteem, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.
 • Je staat de projectverantwoordelijke bij tijdens de haalbaarheids- of voorstudiefase van het project.
 • Tijdens de studiefase werk je ontwerp- en detailstudies uit en voer je deze uit, meer bepaald:
 •  Je deelt de planning van je studies in en beheert deze volgens de prioriteiten en deliverables.

Project Engineer

Ref.1017.1824 - 2/11/2017

Description : 

 • Particle monitoring: air quality testing and measurement
 • Upgrade software application and roll out 
 • Draw up requirements
 •  Leading and executing the project from a-z

Werfopvolger Mechanisch en Piping m/v

Ref.1017.1828 - 2/11/2017

Omschrijving :

 • Voor onze klant zijn wij opzoek naar een technische werfopvolger voor mechanische en piping projecten die voornamelijk te maken hebben met productie- en distributie van energie (gassen – vloeistoffen). 
 • Naast de taken als werftoezichter verzorgt u ook de nodige administratie  
 • U volgt de technische kwaliteit  van de montage van staalconstructies (bordessen, trappen, leuningen, pipe racks, …) en/of piping (opvolgen en beoordelen van de laswerken, schilderwerken) op.
 • U bent in staat  om een (eenvoudig) lastenboek op te maken om zo via onze inkoopafdeling een prijsvraag te kunnen lanceren. 
 • Daarna zorgt u voor de begeleiding en opvolging gedurende de uitvoering van de werken.

Coordinator werven rioleringen voor W-Vlaanderen m/v

Ref. 1017.01810 - 2/11/2017
 • - Deelname aan de wekelijkse werfvergadering en anticipatie op mogelijke problemen om ervoor te zorgen dat de wegenis en rioleringswerken door de aannemers worden uitgevoerd volgens de plannen, de vooropgestelde planning en het budget.
 • - Controleren van de uitvoering van de werken volgens het Standaardbestek 250 en het bijzonder bestek. Bij onregelmatigheden worden de nodige acties ondernomen en wordt de projectingenieur op de hoogte gebracht.
 • - Signalisatie van gevaarlijke situaties op de werf en gebreken aan werktuigen. Tevens toezien op de correcte signalisatie, omleidingen, tijdelijke afsluitingen en de toestand van de werf tijdens werkonderbrekingen. Hiervoor worden nauwe contacten onderhouden met de veiligheidscoördinator en de leidende ambtenaar.
 • - Ervoor zorgen dat de aannemer de vastgelegde werkzones respecteert, de toegankelijkheid van de eigendommen waarborgt en de nodige briefwisseling met de aangelanden voert. Preventieve detectie van klachten en anticipatie op mogelijke problemen

Designer Cleanrooms

Ref.0817.1784 - 2/11/2017

Description:

 • We are looking for an Designer who can draw layouts for clean room activities (formulation, filling,inspection, packaging).
 • NOT a technical drawer who can draw implementation plans but rather an engineer/designer to draw high level lay outs (how will materials / people move in the site, what functionalities you need in any rooms).
 • Organize meetings with specialists to come to final agreed upon floor lay out plans (taking EHS, quality,engineering, production, financial elements into account)

Technieker Shift m/v

Ref.0817.1786 - 2/11/2017
 • Deze functie voert zelfstandig breakdown/correctieve en preventieve onderhoudsactiviteiten in de eigen afdeling uit. Betrokkene analyseert terugkerende fouten aan machines of –uitrusting, werkt oplossingen of constructies technisch uit en voert aanpassingen aan equipment en documentatie zelfstandig uit. Hij/zij werkt mee aan nieuwe onderhoudsmethodes (TPM), expertsysteem, procedures en technische trainingen. Hij/zij coacht operatoren bij troubleshooting.  Hij/zij ondersteunt testen en validaties tijdens de shift.
 • Buiten de normale uren (nacht):  lost deze functie break downs op in de afdelingen BFS, FCC, Focus cell1 & 2 en Prevenar, samen met de operatoren van de betrokken afdeling.

Projectleider Bordenbouw m/v

Ref.0817.1792 - 2/11/2017

Omschrijving : 

 • Je stelt offertes op voor het bouwen van de schakelkasten voor onze interne- en externe klanten
 • Je bepaald de schakelkast layout (in Autocad / ProPanel) op basis van de elektrische schema¡¦s
 • Je bepaald de ontbrekende schakelkastcomponenten
 • Je besteld de ontbrekende componenten en volgt de bestellingen op

Tekenaar/ontwerper elektriciteit/instrumentatie m/v

Ref. 0817.01773 - 2/11/2017
 • - Beperkt onafhankelijk tekenwerk, merendeel E/I
 • - Opzoeken bestaande data
 • - Aanmaak proposals en haalbaarheidsstudie
 • - Budgetraming en timing

PLC Programmeur m/v

Ref.0817.1776 - 2/11/2017

Omschrijving: 

Project : automatische voertuigpositionering, meer specifiek de veiligheidsfuncties op het voertuig en in de werkzone. 

 • - risicoanalyse, functionele analyse
 • - bepalen performance level
 • - keuze veiligheidscomponenten 
 • - programmeren van de veiligheidssoftware. 

E plan Tekenaar m/v

Ref.0817.1777 - 2/11/2017

Omschrijving:

 • Aanpassen van lichtverdelingsplannen
 • Opstellen van elektrische schema’s
 • In de field de verdeelkasten controleren met de bestaande schema’s
 • Praktijkervaring is extra troef, maar geen must

Technisch Werfopvolger Elektriciteit m/v

Ref.0817.1778 - 2/11/2017

Omschrijving : 

 • - U waakt over de uitvoering en dat deze gebeurt volgens de werkwijze en specificaties zoals beschreven in het lastenboek.
 • - U communiceert hierbij voortdurend met de projectingenieur en de werfcoördinator. 
 • - U zal de nodige administratie m.b.t. je projecten verzorgen. 
 • - Flexibele werkuren horen bij deze functie (shift, overuren e.d.).

Meet-& Regeltechnieker m/v

Ref.0817.1780 - 2/11/2017

Omschrijving:

 • Je staat in voor de goede werking en opvolging van alle aanwezige meet- en regelapparatuur
 • Je lost zelfstandig storingen op en maakt hiervan een rapport op
 • je waakt over de opvolging van het periodieke nazicht en ijking van deze apparatuur

Safety Supervisor m/v

Ref.0817.1781 - 2/11/2017

Omschrijving :

 • Goede en positieve samenwerking met het werfteam van de aannemer
 • Algemene taken als preventieadviseur op een werf
 • Technisch-administratieve ondersteuning werfteam op het vlak van veiligheid. Dit impliceert actief meewerken en meedenken op het vlak van coördinatie, werkvoorbereiding en uitvoeringsmethoden en mee zorgen dat deze administratief uitgewerkt worden in zogenaamde uitvoeringsprocedures / specifieke veiligheidsplannen.
 • Toezicht op uitvoering: detecteren van (potentieel) onveilige situaties, nazicht op opvolgen richtlijnen werf, opvolgen of onveilige situaties opgelost worden, uitvoeren van veiligheidsrondgangen met behulp van de voorziene software, bijkomende controle op de vereiste attesten personen, wettelijk verplichte keuringen, …

Bouwkundig Revit Tekenaar m/v

Ref. 0317.01716 - 2/11/2017
 • - Je staat onder leiding van de verantwoordelijke van de tekenzaal van de bouwkundige afdeling
 • - Het uittekenen van plannen van het voorontwerp tot en met de as-built fase
 • - Het opmaken van plannen voor de bouwaanvraag en de aanbestedingen
 • - Het assisteren van de projectleiders bij het maken van meetstaten

Elektrotechnieker

Ref.0417.1728 - 2/11/2017

Omschrijving : 

 • Monteren van kabelbanen
 • Trekken van kabels
 • Aansluiten van kabels
 • Installeren en aansluiten van elektriciteitskasten

Calculator bouw m/v

Ref. 0617.01751 - 2/11/2017
 • Instaan voor kostencalculaties en berekening van binnen- & buitenschrijnwerk en meubilair op basis van plannen en/of lastenboeken
 • Contact nemen met onderaannemers en leveranciers om offertes aan te vragen en prijsanalyses te maken
 • Via voorcalculatie bereid je het dossier / contract voor in al zijn facetten.
 • Bespreken van de offertes met de klanten

Tekenaar bouw m/v

Ref. 0617.01750 - 2/11/2017
 • Aan de hand van architectuur- en ingenieursplannen maak je een 3D model en produktietekeningen op voor de eigen prefabafdeling. De uitwerking gebeurt met het tekenprogramma Tekla Structures
 • Je werkt nauw samen met de projectleiders en productieverantwoordelijke van de prefabafdeling en komt zo tot een optimaal resultaat
 • Je rapporteert aan het hoofd van de tekenafdeling

Projectingenieur HVAC m/v

Ref. 0617.01745 - 2/11/2017
 • Als project ingenieur werk je in nauwe samenwerking met het projectteam. Je ondersteunt de project ingenieur HVAC in alle verschillende fases van een project: uittekenen van plannen en technische details, opmaak van het aanbestedings- en uitvoeringsdossier, opvolging van ontwerp- en bouwmeetings.
 • Je werkplek varieert van op kantoor tot bij de klanten.

Projectingenieur Elektriciteit m/v

Ref. 0617.01744 - 2/11/2017
 • Als project ingenieur werk je in nauwe samenwerking met het projectteam. Je ondersteunt de project ingenieur elektriciteit in alle verschillende fases van een project: uittekenen van plannen en technische details, opmaak van het aanbestedings- en uitvoeringsdossier, opvolging van ontwerp- en bouwmeetings.
 • Je werkplek varieert van op kantoor tot bij de klanten.

Reliability Engineers m/v

Ref. 0617.01762 - 2/11/2017
 • - Pro-actief de onderhoudsvereisten identificeren om de plant productiviteit te verhogen en ondertussen de kost te verlagen.
 • - De slechtwerkende factoren achterhalen en de problemen oplossen
 • - Preventief en predictief onderhoud opstellen
 • - Rapporteren hoe gezond het proces verloopt

Werfopvolger Elektriciteit m/v

Ref. 0717.01765 - 2/11/2017
 • - Hij/zij zal erover waken dat de uitvoering gebeurt volgens de werkwijze en de specificaties zoals beschreven in het lastenboek
 • - De werkopvolger communiceert hierbij voortdurend met de projectingenieur en de werfcoordinator
 • - De nodige administratie verzorgen mbt zijn/haar projecten
 • - Flexibele uren horen bij deze functie (shifts, overuren ...)

Piping Engineer m/v

Ref. 0717.01767 - 2/11/2017

 


 • - Verzamelt technische gegevens en maakt bijbehorende specificaties

 • - Ontwerpt grote tot zeer complexe installaties, gebaseerd op de opdrachtomschrijving van de klant en rekening houdend met kwaliteit, prijs, levertijd, normen, voorschriften en de technische ontwikkelingen

 • - Stelt berekeningen op en/of controleert berekeningen
 • - Bespreekt in overleg het ontwerp met de opdrachtgever en geeft vaktechnisch advies

Project engineer

Ref.1017.1825 - 13/10/2017

Description : 

 • Activities related to defining requirements, purchasing, installation, testing and validating in line equipment to aseptic filling lines.

Profile : 

 • Master degree in engineering or equivalent
 • Experience in a pharmaceutical environment, relevant experience with in-line equipment for aseptic liquid filling lines (both technical and process knowledge): washers, depyrogenation tunnels, cappers, debaggers, e-beam, …)
 • Experience with GMP in an aseptic environment

Project Engineer Building m/v

Ref.1017.1823 - 13/10/2017

Description : 

 • Responsible for construction of clean rooms, floors, ceilings, sprinklers, steel and concrete constructions in an aseptic environment.  
 • Writing specifications, selection of contracting companies, follow up of construction and validation activities.

Profile : 

 • Has basic knowledge of HVAC, not necessarily as a specialist.  
 • Can act as a sub team lead for a big project or as a project lead for a small project. 
 • Has a strong awareness of safety in construction.
 • Building engineer (master or ir) with min 3-5 years of experience in building activities, preference in Pharma or Nutrition.  

Automation Engineer m/v

Ref.1017.1826 - 13/10/2017

Omschrijving : 

 • Uitwerken van dringende PLC aanpassingen binnen Filling-FD zoals Breakdown FD13 plaatpositie, WSL7 somavert lege vials, FD8-9 Nimenrix stopperingsdruk,…
 •  Als Equipment Engineer Automation vallen volgende taken onder jouw verantwoordelijkheid:
 • Troubleshooting: bij productiestilstanden omwille van technische storingen ga je ter plaatse om de oorzaak van de storing weg te nemen. Je zorgt ervoor dat productie terug op een gecontroleerde manier kan opstarten en doet voorstellen voor verbetering zodat deze storing niet opnieuw optreedt (voortdurend verbeteren).

Project Lead m/v

Ref.1017.1827 - 13/10/2017

Description : 

 • Project management (scope, budget, timing/planning, project team management, client management) of a multi-disciplinary project in the Aseptic Manufacturing area.

Profile :

 • Master level education in technical/scientific area eg engineer/bio-engineer/pharmacy/..
 • Experience in Project Management required (minimal 5years)

Senior Piping Designer m/v

Ref.1017.1812 - 11/10/2017

Omschrijving ; 

 • Ontwerpen, specificeren  en tekenen van industriële pijpleidingsystemen, voornamelijk voor de procesindustrie.

Profiel :

 • Je hebt ervaring in zowel basic als detail engineering. 
 • Je hebt als (Senior) Piping Designer een goed inzicht in conceptueel ontwerpen, rekening houdend zowel met proceseisen als supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs. 
 • Je bent in staat een 3D Autoplant layout op te stellen onder begeleiding van een lead piping designer. µ
 • Communiceren rond de interfaces is onderdeel van de scope. 

DCS Engineer m/v

Ref.1017.1814 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Als DCS Engineer voer je opdrachten uit voor en met onze klanten in functie van jouw kennis en kunnen.
 • Je wordt ingeschakeld in een team, dat instaat om een project vanuit conceptfase tot en met de nazorg te ondersteunen.
 • Hierbij ben je mee verantwoordelijk voor de communicatie met de klanten en leveranciers, zelfstandig opstellen van specificaties (FDS, DDS), uitwerken van concepten, implementeren van DCS systemen, omzetten van regelingen voor de procesparameters, omzetten van P&ID’s naar operator schermen, FAT & SAT testen samen met de klant.

Elektrisch Ingenieur m/v

Ref.1017.1815 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Je bent verantwoordelijk voor het correct uitwerken van elektrische schema’s en de opvolging van volledige projecten.
 • U werkt deze uit op basis van richtlijnen uit bestekken, instructies van projectleiding, klant vereisten of eigen inzichten.
 • Daarbij denkt u actief mee aan de meest economische oplossing.
 • Vanuit uw ervaring bent u beschikbaar om uw directe collega’s bij te staan, en bewaakt u de interne CAD standaard.

Project Engineer Automatisatie m/v

Ref.1017.1816 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Uw taak strekt zich uit over het volledige automatiseringsspectrum.
 • Het zwaartepunt ligt op conceptuele planning van processystemen voor pharma en chemie installaties, detail engineering, DCS en ESD engineering (ook PLC), inclusief opvolging van montage en inbedrijfname.
 • Ook project management en cost/resource controlling kunnen tot je taken behoren.

Safety Engineer E&I m/v

Ref.1017.1817 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Als Functional Safety Engineer ondersteunt u de realisatie van extended basic projecten, van de conceptfase tot en met nazorg.
 • Dit doet u in de eerste plaats door de aangeleverde risicoanalyses verder te concretiseren en uit te werken in een detailstudie.
 • Zo weet u het overzicht te bewaren en toch alle factoren in rekenschap te brengen conform de veiligheidsvoorschriften.
 • Hierbij zal u naast de standaard E&I documenten en stuklijsten, ook de functional safety gerelateerde documentatie moeten opstellen.

Senior E plan Designer m/v

Ref.1017.1818 - 11/10/2017

Omschrijving :

 • Als senior E-PLAN designer voer je opdrachten uit voor en met onze klanten in functie van jouw kennis en kunnen.
 • Je wordt ingeschakeld in een team, dat instaat om een project vanuit conceptfase tot en met de nazorg te ondersteunen.
 • Hierbij ben je mee verantwoordelijk voor de communicatie met de klanten en leveranciers, zelfstandig opstellen van specificaties, uitwerken van concepten, zelfstandig berekenen van kabelsecties conform de normen en specificaties, controle op bestaande schema’s, begeleiden van junior

Qualification/Validation Engineer m/v

Ref.1017.1819 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Review, adaptation and creation of local procedures based on global SOP
 • Organize or contribute to GAP assessments, Risk assessments, Remediation plans
 • Organize or contribute to Change control execution during full project cycle
 • Training of people on the newest procedure updates

Designer Elektrisch/ Automatisatie

Ref.1017.1820 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Je staat de projectverantwoordelijke bij tijdens de haalbaarheids- of voorstudiefase van het project.
 • Tijdens de studiefase werk je ontwerp- en detailstudies uit en voer je deze uit, meer bepaald:
 • Je deelt de planning van je studies in en beheert deze volgens de prioriteiten en deliverables.
 • Je werkt de beveiligingsblokschema’s en gedetailleerde principeschema’s uit.
 • Je draagt bij aan het bepalen en kiezen van het materieel.

Project Engineer m/v

Ref.1017.1821 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • Project follow up, opstart en verificatie van een farmaceutisch productie eenheid    
 • Factory Acceptance Testing (FAT) bij machine leverancier 
 • Assistentie bij installatie van het equipment on site 
 • Communicatie met de leverancier 

Process Engineer Junior m/v

Ref.1017.1822 - 11/10/2017

Omschrijving : 

 • In deze functie voorzie je operationele support om proces of equipment problemen zo snel mogelijk op te lossen.
 • Je maakt hiervoor gebruik van de DMAIC methodologie
 • Je verzorgt hierbij ook een coaching rol zodat wijzigingen/problemen direct duidelijk zijn en human error proof.
 • Je ontwikkelt en voorziet wetenschappelijke en technische assistentie:

Werkvoorbereider kabel- en buizenracks m/v

Ref. 1017.01811 - 10/10/2017
 • • Het organiseren van keuringen door externe firma's, dit betreft looproosters, constructie racks en kabelbanen (hoog & laagspanning)
 • • Het administratief verwerken van alle opgemerkte anomalieën in een Excel-lijst en SAP/PM
 • • Ter plekke alle anomalieën bekijken, bepalen hoe deze opgelost worden, grove kosteninschatting en prioriteiten voorstellen in volgorde van oplossen
 • • Lastenboeken schrijven (standaard) voor het oplossen van de anomalieën en externe firma’s contacteren (i.s.m. inkoopafdeling)

Technisch administratief bediende m/v

Ref. 0917.01809 - 28/09/2017
 • - Algemeen secretariaatswerk
 • * beheren van economaat van de afdeling
 • * boeken van vergaderzalen
 • * beheren van de dienstwagens, ondersteunende apparatuur
 • * Organiseren van dienstreizen

Elektrisch Supervisor m/v

Ref.0907.1808 - 21/09/2017

Omschrijving : 

Omgeving : werf waar platforms gebouwd worden voor de offshore wind parken.
Project :  de bouw van een platform voor een windpark in de Duitse wateren en .
In dit project levert onze klant de 3 vermogen trafo’s, de HV GIS bays, de MV GIS cellen en de 33 kV trafo’s en reactoren, samen met de C&P kasten voor al taken : 

 • dagelijkse coordinatie van de installatiewerken op site

Designer elektrische infrastructuurprojecten m/v

Ref. 0917.01804 - 19/09/2017
 • - De technical designer linear assets high voltage is verantwoordelijk voor de studies van ondergrondse verbindingen en hoogspanningslijnen van de elektrische infrastructuurprojecten. Het betreft de bouw, de uitbreiding en/of aanpassing van verbindingen (kabel of lijnen)
 • - Het ontwerp maken in overeenstemming met de normen en standaarden die van kracht zijn :
 • * de voorontwerpen en haalbaarheidsstudies
 • * de plannen die nodig zijn voor de vergunningsaanvragen bij de administraties
 • * de plannen die nodig zijn voor de uitvoering op het terrein
 • * de as-built plannen na uitvoering van de werken
 • * de uitrustingsplannen

E/I Engineer te Brussel m/v

Ref. 0917.01803 - 18/09/2017
 • - Voert zijn opdrachten uit binnen het studiebureau in samenspraak met de disciplines process, piping en E/I en in overleg met de projectleiders
 • - Zal engineeringdocumenten E/I opmaken zoals specificaties, datasheets, lastenboeken ... uitgaande van bestaande documenten, dimensioneringsnota's, projectnota's en de geldende technische standaarden en codes
 • - Zal technisch advies verlenen tijdens het aankoopproces en de projectrealisatie
 • - Zal documenten van leveranciers en contractanten analyseren, leveranciersdossiers nazien en van commentaar voorzien

Mechanical Design Engineer m/v

Ref. 0917.01802 - 13/09/2017
 • - Je bent verantwoordelijk voor de mechanische ontwikkeling van machines, op basis van een idee of een gedetailleerde specificatie van de klant
 • - Je begeleidt de productie en montage bij het maken van de stukken en de montage van de machines
 • - Je stelt mee de technische dossiers op
 • - Je hebt contact met de klanten en leveranciers voor de jou toegekende projecten

Tekenaar Eplan m/v

Ref.0917.1801 - 12/09/2017

Omschrijving:

•    Uitwerken van het regeltechnische gedeelte van de installatie;
•    Ontwerpen en uittekenen van elektrische borden voor HVAC, data, elektriciteit,…;
•    Opvolgen van en ondersteuning geven bij de productie van de elektrische borden;
•    Ondersteunen van elektriciens op de werven met informatie en uitgewerkte regelplann

Project Engineer Elektriciteit m/v

Ref.0917.1800 - 12/09/2017

Omschrijving:

 • Je bent verantwoordelijk voor de calculatie en de engineering van de elektrische installaties (inclusief beveiliging- en gebouwbeheersystemen) van een installatieproject.
 • Je werkt nauw samen met je projectteam en de verantwoordelijke Project Manager. 
 • Je hebt ook geregeld contacten met het studiebureau en de architect.

Commercieel medewerker voor het Mercor kantoor te Gent m/v - interne vacature

Ref. interne vacature - 1 - 11/09/2017
 • -  Zoeken naar potentiële medewerkers
 • -  Input van gegevens in de databank (cv, algemene info, feedback gesprekken medewerkers en klanten)Verruimen van het aantal potentiële klanten/de afzetmarkt
 • -   Opmaken van contracten (klanten en medewerkers) en onthaalbrochures samenstellen
 • - Commerciële ondersteuning van de account managers

HSE Supervisor/manager m/v

Ref. 0917.01799 - 5/09/2017
 • - You will mainly carry out inspections on het works of the main contractor with regard to safety, health and environment. You participate in the daily coordination meeting with the contractors and the operator
 • - You draw up the work and fire permits and discuss these with the people involved
 • - You report to the project management
 • - You contribute to the review process of the contractor's work methods
 • - You Ensure the follow-up of unsafe actions and situations

Projectingenieur

Ref.0917.1797 - 1/09/2017

Omschrijving : 

 • De project ingenieur is de SPOC voor de projectleider voor wat betreft het technische aspect van een constructie project. Binnen het departement Engineering verzorgt de project ingenieur de coherentie tussen de verschillende disciplines (Process, E&I, Piping & CW, Automation). Hij getuigt van een proactieve houding teneinde de Engineering van de constructie projecten vlot te laten verlopen.
 • Zijn activiteiten kunnen naast puur technische aspecten (process ontwerp, specificaties, plannen, datasheets, bijzondere uitvoeringsvoorwaarden & prijsborderellen, verzamelen en herwerken van up-to-date as-built informatie,…) ook administratieve en financiële aspecten omvatten (vergunningsaanvragen conform geldende wetgeving, opstellen en evalueren van prijsaanvragen, …).
 • Het organiseren, begeleiden, controleren van ontwerpopdrachten m.b.t. gasinstallaties in samenwerking met FLX diensten of met externe raadgevend ingenieursbureau’s.

Tekenaar Bouw

Ref.0917.1796 - 1/09/2017

Omschrijving : 

 • Uittekenen van wapeningsplannen en bekistingsplannen van een gebouw in gewapend beton
 • Werken met Autocad

Projectingenieur E&I m/v

Ref.0917.1795 - 1/09/2017

Omschrijving:

 • U staat in voor de elektrische aansluiting 
 • U verzorgt het bestaande net, sturing en opstart van het project
 • U volgt ook de planning op en zorgt voor de uitwisseling van de info. 
 • De automatisatie (software) wordt door een lokaal team opgenomen, enkel de aansluitingen dienen voorzien te worden.

Projectingenieur Elektromechanica m/v

Ref.0917.1794 - 1/09/2017

Omschrijving : 

 • U staat in voor de coördinatie en opvolging langs de zijde van de klant. 
 • U verzorgt het mechanisch gedeelte van het project . 
 • U bepaalt ook de routing voor de piping, zodat de aannemer deze verder in detail kan uitwerken. 
 • U verzorgt eveneens de coördinatie met de plant.

Bouwkundig Tekenaar m/v

Ref.0817.1796 - 1/09/2017

Omschrijving: 

 • Uittekenen van wapeningsplannen en bekistingsplannen van een gebouw in gewapend beton
 • Werken met Autocad

Proefiel : 

 • U kan vloeiend tekenen in Autocad
 • U bent punctueel en flexibel
 • Bij voorkeur hebt u ervaring in het tekenen van staalconstructies

Project manager HVAC m/v

Ref.0817.1793 - 30/08/2017

Project Engineer

Ref.0817.1783 - 25/08/2017

Omschrijving : 

 • Project follow up, opstart en verificatie van een farmaceutisch productie eenheid    
 • Factory Acceptance Testing (FAT) bij machine leverancier 
 • Assistentie bij installatie van het equipment on site 
 • Communicatie met de leverancier