Detailed instrumentation designer REF 2458 m/v

REF 2458 - 20/01/2022

 • - Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte gedetailleerde uitwerking van instrumentele projecten binnen de vooropgestelde timing en kosten volgens de geldende afspraken van de klant.
 • - Hij/zij is in staat om engineering informatie, aangereikt via de basic engineer, om te zetten naar een gedetailleerd en correct constructiepakket (o.a. transmittal, elektrische schema’s, werkbeschrijving, instrument specificaties, proces sepcificaties, tekeningen, AREI ... )
 • - De Detailed Designer heeft een degelijke kennis van instrumentatie en is vertrouwd met de werking en aansluiting van instrumentele kringen, instrumenten en PLC systemen (van instrument tot en met controle systeem).
 • - Hij/zij heeft affiniteit met de chemische industrie, technologie en techniek.
 • Er wordt verwacht dat hij/zij zich zelfstandig en veilig hun weg vinden in de fabriek en in de equipment rooms. Het is daarom zeer voornaam dat de persoon terdege beseft in welke omgeving hij/zij zich bevindt.
 • Veiligheid is primordiaal!
 • - Hij/zij heeft reeds ervaring in instrumentele projecten en is snel inzetbaar.
 • - Hij/zij is vertrouwd met P&CD’s en is tevens in staat om logische schema’s te lezen/interpreteren.
 • - Hij/zij is tevens op de hoogte van de wettelijke verplichtingen (AREI) die hiermee gepaard gaan.
 • - Als Detailed Designer moet je een goed om kan springen met AutoCad. Kennis van SPI (Smart Plant Instrumentation) is een grote troef.
 • - Hij/zij wordt tevens ingezet voor het afwerken van projecten (As Built documentatie)
 • - De Detailed Designer wordt geacht een grondige kennis van de PC te hebben.
 • - De Detailed Designer spreekt vloeiend Nederlands.