Werf Coördinator Riolering (M/V)

Referentie 2320 - Hasselt - 26/11/2020

FUNCTIE

Als werfcoördinator maak je deel uit van de afdeling Studies & Aanleg regio Noord Limburg van de klant. 
Je staat in voor het voorbereiden, plannen, coördineren, opvolgen en administratief en financieel afhandelen van de uit te voeren 
rioleringswerken met als doel de werken uit te voeren conform de voorschriften van de klant en gemaakte afspraken binnen het vooropgestelde budget.

Als werfcoördinator sta je in voor:

- Voorbereidingen: inwerken in het dossier, actief deelnemen aan coördinatievergaderingen, detecteren afwijkingen op standaardregels.
- Coördinatie en opvolging: deelnemen aan werfvergaderingen, detecteren van onregelmatigheden, nemen van acties ter bijsturing.
- Technisch toezicht: controleren van de uitvoering der werken volgens het standaardbestek 250 en het bijzonder bestek.
- Opvolging van de proeven.
- Schadegevallen: vaststellen, analyseren en oplossen, bepalen van prioriteiten.
- Veiligheid: inschatten risico's en naleven veiligheidsvoorschriften.
- Communiceren: met externe en interne partijen.
- Facturatie: opmaken van staten en registratie.
- Oplevering: opmaak eindafrekening en laten intekenen van as built in de systemen.
- Registratie: dagboek der werken.
- Aannemersevaluatie.
- Kostenbewust handelen: bij oplossen van technische problemen kostenbewust handelen en pro actief begeleiden van de aannemer en studiebureau.

PROFIEL

De geschikte kandidaat beschikt over onderstaande vaardigheden en competenties:
- Ervaring met het standaardbestek 250 en het Vlario bestek.
- Ervaring met grond-mechanische funderingstechnieken en verbeteringstechnieken, speciale bemalings- en beschoeiingstechnieken.
- Ervaring met het opvolgingssyteem Supervisie.
- Ervaring met de databank Smallworld.

- Aantoonbare ervaring met de coördinatie van de aan jou toegewezen projecten - medior 3 jaar
- Aantoonbare ervaring binnen een gelijkaardige technologie
- Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
- Aantoonbare ervaring met opvolging van rioleringswerken is een must
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.