E/I Engineer m/v

Ref. 0920.02293 - 16/09/2020
 • Voert zijn opdrachten uit, binnen het studiebureau, in samenspraak met de
 • disciplines Process, Piping en E&I en in overleg met de projectleiders.
 • ▪ Zal engineeringdocumenten E&I opmaken zoals specificaties, datasheets,
 • lastenboeken, … uitgaande van bestaande documenten,
 • dimensioneringsnota’s, projectnota’s en de geldende technische
 • standaarden en codes.
 • ▪ Zal technisch advies verlenen tijdens het aankoopproces en de
 • projectrealisatie

Project Engineer E/I & A m/v

Ref. 0920.02294 - 16/09/2020
 • De projectingenieur is de SPOC voor de projectleider voor wat betreft het technische aspect van een constructie project. Binnen het departement Engineering verzorgt de projectingenieur de coherentie tussen de verschillende disciplines (Process, E&I, Piping & CW, Automation). Hij getuigt van een proactieve houding teneinde de Engineering van de constructie projecten vlot te laten verlopen.
 • Zijn activiteiten kunnen naast puur technische aspecten (process ontwerp, specificaties, plannen, datasheets, bijzondere uitvoeringsvoorwaarden & prijsborderellen, verzamelen en herwerken van up-todate as-built informatie,…) ook administratieve en financiële aspecten omvatten (vergunningsaanvragen conform geldende wetgeving, opstellen en evalueren van prijsaanvragen, …).

Technical Administrative Assistant (M/V)

Referentie 2289 - Brussel - 3/09/2020

Voor het departement Projects Pipelines and Installations van onze klant in Brussel:

Doel van de functie:

 • Het in goede banen leiden van de administratieve opvolging van werfdossiers voor het bouwen van leidingen en/of installaties alsook het oprichten van gebouwen.

Functie:

 • U begeleidt de projectleiders bij de opmaak van hun werfdossier en bent bereid in groep samen te werken.

 • U voert administratieve taken uit zoals het opmaken van uitvoeringsbonnen, de opvolging van de prestaties van het controleorganisme, het scannen enerwerken van dossiers op informaticagebied, enz.

 • U controleert en voert de opvolging uit van de technische dossiers ‘einde werf’ (controle lasboeken, verslag proef, keuring, enz.).

 • U behandelt de dossiers in samenwerking met het controleorganisme en verzekert de opvolging bij de FOD Economie.

 • U organiseert de technische archieven

 

 

Procurement Administratieve Assistente (M/V)

Referentie 2184 - Brussel - 1/09/2020

FUNCTIE

- Verlenen van administratieve ondersteuning aan het departement Procurement
  (Procurement staat in voor de aankoop van alle diensten en goederen).
- In samenwerking met de verantwoordelijke van het aankoopdossier:
  * actief deelnemen aan de opvolging van de prijsaanvragen en van de contractuele documenten;
  * verzekeren van : de orderverwerking en -bevestiging, de controle van verzekeringsattesten, de aanmaak van dossiers en klassement;
  * opstellen van prijsvergelijkingstabellen van de verschillende offertes.

In geval van eenvoudige dossiers worden deze taken autonoom uitgevoerd en vallen de contacten met de interne klanten en de leverancier volledig onder de verantwoordelijkheid van de assistent.

 

Tekenaar Ontwerper Autocad (M/V)

Referentie 2288 - Brussel - 27/08/2020

Functie

Je werkt in een design bureau.
Je tekent schema's van stroomvoorzieningen en aansluitingen.
Je voorziet inplantingsplannen voor technologische toepassingen voor zowel binnen als buiten de gebouwen zoals branddetectiesystemen, inbraakdetectie, camerabbewaking, aankondigingsschermen, geluidsinstallaties, ticketautomaten enz.