Technisch - Administratieve bediende (M/V)

Referentie 2020 - Brussel - 10/10/2019

Voor het interventiecentrum – In-Line Inspections van onze klant

 • Het hoofddoel van het interventiecentrum & magazijnenis de continuïteit en integriteit van het net te verzekeren. Hiervoor staan er altijd teams 24u/24 paraat om allerlei geplande of onvoorziene interventies op de vervoersinstallaties uit te voeren, ongeacht of die onder gasatmosfeer staan of niet.
  Het Interventiecentrum & magazijnen werkt volgens de ISO 9001 kwaliteitsstandaard in al zijn activiteiten: Gelaste constructies, Mechanische werkplaats, Logistiek en Magazijn.
 • Je staat in voor een gevarieerd pakket aan administratieve taken, zoals:
  • het opvolgen van bestellingen;
  • het analyseren van lasboeken, Iso’s en plannen om een tabel schraapbaarheid op te stellen;
  • het opzoeken van technische gegevens en plannen  in databases;
  • het klaarmaken van technische dossiers voor schrapingen;
  • administratieve ondersteuning bieden aan de ploegen ten velde.
 • Je volgt de rapportering van de resultaten door de ILi-contractanten op.
 • Je bent een tussenpersoon tussen de ili-contractant en onze interne dienst die de data verwerkt 
 • Je woont vergaderingen bij en neemt nota’s om nadien hetverslag van deze vergadering op te maken. 
 • Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor zowel interne als externe klanten, zowel per mail als via de telefoon; 
 • Dit alles met als doel een uitstekende dienstverlening te verzekeren.

Study Pipelines Ingenieur (M/V)

Referentie 2019 - Brussel - 10/10/2019

Doel van de functie:   

 • Coördineren en realiseren van de studie-activiteiten voor de leidingbouw projecten teneinde deze uit te voeren binnen de afgesproken termijn en conform de wettelijke eisen, kwaliteitsprincipes, betrouwbaarheid en veiligheid, en dit alles rekening houdend met de budgetaire overwegingen.  

Functie:

 • Voor de toegewezen projecten analyseer je de behoeften, voer je de haalbaarheidsstudies of definitieve studies uit, definieer je het leidingtracé, evalueer je mogelijke oplossingen (bvb. kruisingen van rivieren of infrastructuren), bespreek je en onderhandel je met de betrokken partijen (lokale autoriteiten of klanten).
 • Je beslist gezamenlijk met de projectleider en het departement Community Relations de alternatieven. 
 • Je coördineert de studies en de interne/externe grondstudies, je maakt de plannen en nodige documenten beschikbaar om de vergunning te verkrijgen. 
 • Je stelt het veiligheidsdossier van het project op, alsook de technische specificaties en de materiaallijsten van de werken.

Part-time Milieucoördinator (M/V)

Referentie 2132 - Brussel - 10/09/2019

Context :
In de huidige context spelen milieu, klimaat en energie-aspecten een steeds belangrijker rol zowel i.h.k.v. dagelijkse exploitatie, projecten als vergunningsaanvragen.
De wetgeving evolueert continu en het aantal vragen betreffende deze topics blijft stijgen. Bepaalde vragen vereisen snelle antwoorden om het goed verloop van eerder genoemde processen niet in het gedrang te brengen.
Naast het geven van adviezen, vragen ook de milieucoördinatie bezoeken aan onze installaties alsook bepaalde projecten veel inzet van het Milieu-Team.
Om een deel van de werklast te absorberen wordt bijstand van een externe milieucoördinator a ratio van 2 à 3 dagen per week gevraagd. Deze persoon zal het Milieu-Team adviseren en steunen om de gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

Scope van de opdracht :
- De dienst Milieu adviseren en steunen
- Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen te beantwoorden.
- Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en toelichten :
o Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties voor Fluxys Belgium en LNG kan leiden;
o De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
o Uitwerken voorstellen voor oplossingen.