2 Techniekers Gebouwen

Referentie 2101 - Brussel - 13/08/2019

Algemeen

Building & facility management staat in voor het onderhoud, de werken, het ruimtebeheer, de beveiliging, de veiligheid, de facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van de administratieve gebouwen (Maatschappelijke Zetel en Anderlecht – CGB) en zorgt ervoor dat op beide sites de strategische installaties (data centers, dispatching) 24u/24u, 7d/7d operationeel blijven.
Omwille van verschillende redenen (vertrek van een collega, garantie naar dienstverlening, impact van lopende en toekomstige projecten rond gebouwen, …) zijn we op zoek naar 2 techniekers gebouwen.

Takenpakket (processen)

  • Beheer en opvolging van het onderhoud van de gebouwen (HVAC, laagspanning, hoogspanning, brandpreventie en bestrijding, liften, sanitaire installaties, loodgieterij, elektromechanische uitrustingen, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, …)
  • Beheer en opvolging van het onderhoud van de noodgroepen en UPS installaties.
  • (Mogelijke) deelname aan lopende projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties door middel van opmaak lastenboek,…
  • Beheer van badges en het centrale badgeregistratiesysteem

Project Leader Civil Works (M/V)

Referentie 2098 - Brussel - 29/07/2019

De Project Leader Civil Works is verantwoordelijk voor het gedeelte Burgerlijke Bouwkunde binnen de multidisciplinaire projecten van onderstations  en dit vanaf de definitiefase tot bij het afsluiten van het project. Hij/zij staat met name in voor de studie en de opvolging van de realisatie van het bouwkundig gedeelte van die projecten.
Het takenpakket van deze gevarieerde functie omvat hoofdzakelijk volgende activiteiten, steeds voor het bouwkundig gedeelte binnen de multidisciplinaire projecten:
• het uitwerken van technische oplossingen tijdens de ontwerpfase en het vastleggen van de bouwkundige concepten voor het project in lijn met de bestaande standaarden;
• het lanceren van on-site proeven (stabiliteit, vervuiling, asbest, ...)
• het opstellen en beheren van budgetten;

Incident analyst service M/V

Referentie 2001 - Regio Brussel - 6/02/2019

Binnen het 'Fault Analysis' sta je in voor de dagelijkse opvolging en verwerking van de incidenten die zich op het transmissienet voordoen.
Dat houdt meer bepaald in:
• Je verzamelt informatie om de incidenten te analyseren. Je neemt contact met het exploitatiepersoneel en/of de lokale interventieteams. Je plant ook bezoeken op het terrein als het om belangrijke incidenten gaat.
• Je voert een volledige sequentiële analyse van het incident uit en je voert ze in de gegevensbank in. Je bent verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens.