Technische werfopvolger mechanica/piping (M/V)

Referentie 2199 - Gent - Zelzate - 24/01/2020

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

-    Technische werfopvolging van piping activiteiten gedurende voorbereidende fase en grote herstelling HO B
-    Controle conformiteit van uitgevoerde werken met engineeringsplannen en technische bestekken
-    Opvolging constructiedossier: lasopvolging, proactief opvragen van documenten en organisatie van controles met bevoegde firma’s
-    Veelvuldige aanwezigheid op de bouwwerf / bijwonen van frequente werfopvolgingsvergaderingen

Engineer Calculation Structures Grid Development te Brussel (M/V)

Referentie 2198 - 22/01/2020

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:
- verantwoordelijk voor de studie,  het ontwerp van nieuwe masten of aanpassingen aan bestaande structuren
- uitvoeren van gespecialiseerde berekeningen, opstellen en opvolgen van de planning van de studies rekening houdend met de verereiste en de vragen van de klanten
- begeleiden van de designers voor het uitwerken van de berekeningsmodellen en dit, zowel naar interne medewerkersj als externe designbureaus
- opstellen van de aanbestedingsdossiers en het deelnemen aan het aankoopproces
- opleveren van de geproduceerde masten, structuren bij de producent of in de test

3 x Technici bouwkunde voor Havengebied Gent/Zelzate (M/V)

Referentie 2194 - 21/01/2020


FUNCTIE

Voor de afdeling algemene diensten voor het team dat verantwoordelijk is voor het operationeel onderhoud aan infrastructuur en industriële betonstructuren, industriële en residentiële gebouwen en staalconstructies. In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:
- organisatie van preventief en curatief onderhoud
- voorbereiding, planning en coördinatie van herstellingswerken aan diverse infrastructuur elementen
- opvolgen van de werken door de aannemers

GIS tekenaar (M/V)

Referentie 2192 - Sint-Niklaas - 16/01/2020

FUNCTIE

 • Je zal instaan voor
  • het inbrengen, controleren en aanpassen van data in GIS-omgeving: geografische en technische databanken
  • het actualiseren van de verschillende soorten plannen, schema's en databanken teneinde een optimaal beheer te kunnen garanderen tenbehoeve van de interne en externe gebruiker

Hoogspanning Ontwerper (M/V)

Referentie 2190 - Brussel - 15/01/2020

FUNCTIE

- het ontwerpen van de Hoogspanning installaties
- het opstellen van de plannen en documenten tijdens de voorstudie en de studiefase voor het realiseren van nieuwe Hoogspanning installaties
- het aanpassen, uitbreiden of vervangen van bestaande Hoogspanning installaties
- het uitvoeren van voorstudies in samenwerking met de Project Leader

Analyse technieker (M/V)

Referentie 2188 - Linkeroever - 13/01/2020

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • Je staat in voor het correctieve en preventief onderhoud, trouble shooting en calibratie van on-line procesanalysers en omgevingsmonitoring analysers.
 • Je verzorgt de hardware- en software aanpassingen en herstellingen van deze analysers.
 • Je staat in nauw contact met de betrokken productie-ingenieurs/ teamleaders/technici.

Project Engineer Building Automation / Electricity (M/V)

Referentie 2187 - Puurs - 13/01/2020

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • Je komt in het team van de Utilities Elektriciteit terecht die zich bezighoudt me de operationele uitbating van het elektriciteitsnet op de verschillende sites van de klant
 • Je herberekent in eerste instantie de elektrische installaties.
 • In een latere fase begeleid je de kleinere elektriciteits projecten.

GIS Operator (M/V)

Referentie 2186 - Brussel - 3/01/2020

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

- Als GIS Operator volg je projecten op en zorg je ervoor dat nieuwe as-built gegevens, nieuwbouw- of aanpassingswerken aan het gasnetwerk, met de vooropgestelde nauwkeurigheid en deadlines in de Oa7-dbase worden verwerkt.  Ook voor de buitendienst leidingen doe je deze opvolging.
- Je maakt deel uit van een team die verschillende programma's (update topografie, ondiepe liggingen, …) op de voet volgt.FUN

Project Ingenieur Electriciteit (M/V)

Referentie 2094 - Eeklo - 19/12/2019

Voor onze afdeling algemene diensten zijn wij op zoek naar een projectingenieur elektriciteit voor het voorbereiden en opvolgen van elektrische projecten over de ganse site.

De afdeling algemene diensten is o.a. verantwoordelijk voor de productie en distributie van diverse energiedragers naar de verschillende productie- en ondersteunende afdelingen.

3 Technische werfopvolgers burgerlijke bouwkunde (M/V)

Referentie 2008 - Eeklo - 19/12/2019

FUNCTIE

Het betreft een project voor de produktie van bio ethanol uitgaande van hoogovengas.
Dit is een belangrijk project dat momenteel in studiefase zit en waarvan de uitvoering is voorzien in de loop van 2020.

De kandidaat dient voor de discipline ervaring te hebben met werfopvolging van industriële projecten.

Hij/zij dient te beschikken over veel ondernemerszin. Iemand die maximaal aanwezig is op de werf om daar de technische uitvoering van de werken kwalitatief en naar veiligheid toe zeer nauwgezet op te volgen.
Hij/zij zal erover waken dat de uitvoering gebeurt volgens de werkwijze en specificaties zoals beschreven in het lastenboek.

De werfopvolger communiceert hierbij voortdurend met de projectingenieur en de werfcoördinator. Daarnaast zal de werfopvolger de nodige administratie m.b.t. zijn projecten verzorgen. Flexibele werkuren horen bij deze functie (shift, overuren e.d.).

Aangezien de klant in de werfafdeling werkt met eigen werfcoördinatoren zoeken wij voor deze functie niet echt naar de typische werfopvolgers maar wel naar mensen die vanuit hun ervaring in de uitvoering over de nodige kennis beschikken om de technische kwaliteit te beoordelen.
Zij hebben bovendien veel aandacht voor de veiligheid en orde en netheid op de werf.

Project Engineer MEP (M/V)

Referentie 2172 - Gent - 18/12/2019

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

* Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en de integratie van de technische installaties in bouwkundige projecten van diverse aard, zoals kantoren, zorgcenttra, ziekenhuizen, hotels, residentiële gebouwen, openbare gebouwen, scholen ...;
* Binnen deze context vervul je een leidende rol in het technisch ontwerp, als enige ontwerper of als lid van een groter ontwerpteam. Hierbij ga je op zoek naar het meeste geschikte systeem om tegemoet te komen aan de technische en functionele behoeften van het gebouw, binnen jouw kennisdomein;
* Je specifieke takenpakket omvat o.a.:
- Conceptvorming van de installaties HVAC/SAN/ELEK, in overleg met de klant en de collega-ingenieurs;
- Ontwerp en berekening van de installaties HVAC (verwarming, koeling, ventilatie), SAN (toe- en afvoersystemen, waterbehandeling, pompgroepen, ...), ELEK (hoogspanning, laagspanning, stekstroom-  en zwakstroomverdeling, verlichting, branddetectie, inbraakbeveiliging, data- en telecommunicatie,  bliksembeveiliging, liften, toegangscontrole, ...);
- Adviseren van CAD-tekenaars voor de uitwerking van de plannen en schema's;
- Opmaak en/of controle van de aanbestedingsdocumenten, zoals bestekken, meetstaten ...;
- Organiseren van of delenemen aan interne / externe meetings voor overleg met de verschillende disciplines met het oog op een gecoördineerd eindresultaat;
- Werfopvolging en rapportering i.v.m. de vordering van de werken tijdens de uitvoeringsfase.
- In nauw overleg met de Managing Engineer, sta je in voor de naleving van de vooropgestelde planning en budgetten van jouw projecten;
- Je participieert in kennisdeling en staat open voor blijvende individuele ontwikkeling en draagt zo bij tot de verhoging van de expertise, het innovatievermogen en het kwaliteitsimago van de klant.

Project Manager met specialiteit civiele werken (M/V)

Referentie 2167 - 16/12/2019

Onder civiele werken verstaan we :

 • Bruggen, keermuren, kraanbalken, grond- en bevloeringswerken, hoogspanningscabines, staalstructuren
 • Terreinverlichting, poorten en toegangscontrole, hoogspanning-, laagspanning- en databekabeling…

In het kader van de strategische ontwikkeling van onze klant worden er de komende jaren ingrijpende infrastructuurprojecten ontwikkeld en uitgevoerd op zowel Europa Terminal als Noordzee Terminal. Voor deze projecten wil de klant zijn team versterken met een project managers met ervaring in burgerlijke bouwkunde.

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Je vertegenwoordigt het civiele luik binnen het / de projectteam(s) en in overleg met het projectteam en projectleiding worden de doelstellingen, scope en randvoorwaarden van het project bepaald.

Project Manager met specialiteit gebouwen en gebouwentechniek (M/V)

Referentie 2166 - Anwerpen - 16/12/2019

Onder gebouwen en gebouwentechniek verstaan we :

 • Kantoorgebouw, industriegebouw en parkeergebouw
 • Electrische installatie, HVAC, gebouwbeheerssysteem, data center, structurele bekabeling, brandbeveiliging, olie en perslucht distributie, …

In het kader van de strategische ontwikkeling van onze klant worden er de komende jaren ingrijpende infrastructuurprojecten ontwikkeld en uitgevoerd op zowel Europa Terminal als Noordzee Terminal. Voor deze projecten wil de klant zijn team versterken met een project managers met ervaring in burgerlijke bouwkunde.

Technisch administratief commercieel medewerker (M/V)

Referentie 2168 - Kontich - 16/12/2019

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • Interne ondersteuning commerciële dienst
 • Je staat in om de klanten technisch advies te verstrekken
 • Je beantwoordt telefonisch of per mail de vragen van klanten
 • Je maakt offertes op en zorgt voor de opvolging hiervan
 • Je houdt het CRM systeem up to date en je maakt aanpassingen waar nodig

 

Project Manager Glasvezel Netwerk (M/V)

Referentie 2165 - Antwerpen - 13/12/2019

FUNCTIE

• Bijwonen van de 2 wekelijkse projectmeeting
• Opstellen en bewaken van uitvoeringsplanning
• Afstemmen met onze operationele dienst van uit dienst te nemen zones
• Controle kabeltrajecten of ze gebruiksklaar zijn,

Discipline specialist (M/V)

Referentie 2164 - Kempen - 13/12/2019

FUNCTIE

 • Is verantwoordelijk voor het toezicht op de conformiteit met het bestek en de uitvoeringsplanning voor een bepaald expertisedomein (bv. civiele bouw, automatisatie, rolbruggen, …) en dit voor alle deelprojecten. Dit betekent dat er toezicht gehouden wordt op verschillende contractanten voor verschillende deelprojecten. Uiteraard zal dit in functie van de planning soms ingevuld worden door meerdere personen.
 • Houdt toezicht op de planning van de uitvoering van de QC in zijn expertisedomein en vraagt

Bouwkundig ingenieur m/v

Referentie 2153 - Gent - 12/11/2019
 • Bouwkundig ingenieur die conceptueel meedenkt en meewerkt aan grotere projecten in de industriebouw.
 • Master bouw
 • Minimum twee jaar ervaring. 
 • Engels en/lof Nederlands

Bouwkundig tekenaar m/v

Referentie 2151 - Gent - 12/11/2019
 • Iemand die vanuit een schets een volwaardige tekening kan maken in Autocad / Vectorworks.
 • Bachelor Bouw.
 • Minimum twee jaar ervaring.
 • Nederlands en/of Engels

E & I Designers (M/V) - Regio Geel-Mol / Geel + Regio Antwerpen / Zwijndrecht (M/V)

Referenties 1986/1987 - 4/09/2019

FUNCTIE

- Up to date houden van elektrische schema’s.
- Uitvoeren van elektrisch detailontwerp (midden spanning en laagspanning).

E & I Designer (M/V)

Referentie 1974 - 4/09/2019

FUNCTIE

 • Ontwerpen, specificeren en tekenen van elektrische voorzieningen en instrumentatie (vnl. in de process-industrie).
 • Je maakt ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detaildocumenten zoals loop diagrams, instrument index, cable(tray) lay-out,…
 • Je kiest de juiste materialen en instrumentatie en maakt begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering.
 • Je maakt rekwisities en technische werkomschrijvingen.
 • Je controleert de kwaliteits- en veiligheidseisen van het werk dat wordt opgeleverd.
 • Naast het checken van ontwerpdocumenten zorg je ervoor dat de elektrische veiligheidsrichtlijnen en eisen van de klant in het ontwerp worden opgenomen.

Lead E & I Engineer (M/V)

Referentie 1963 - 4/09/2019

FUNCTION

Deliverables to be made :
•             Electrical load list
•             Relief and control valve preliminary datasheets
•             Instrument index list
•             Instrument specifications (per tag or group of tag numbers)
•             Typical One line diagram
•             Master loop diagram
•             General control philosophy
•             Control & electrical rooms set-up

 

Assistent Project Ingenieur / Werkvoorbereider

Referentie 1991 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

- Assisteren van de Project Ingenieur.
- Aard en omvang van de werkzaamheden bepalen (disciplines bordenbouw, automatisatie, instrumentatie, bekabeling, elektrische veiligheid, …)
- Inplannen van de werkzaamheden in overleg met de coördinator van de dienst.
- Uitvoeren van de werkvoorbereiding.
- Verzamelen van de nodige gegevens (elektrische schema's, documentatie, …) die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- De nodige materialen en/of diensten bestellen na overleg met de Project Ingenieur.
- Deelnemen aan vergaderingen i.v.m. nieuwe projecten.
- Instaan in de Field bij uitvoering van de werken en bij het opstarten.

Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2106 - Antwerpen - 4/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Uitwerken van projecten, opdrachten en/ of deelopdrachten voor nieuwbouw en wijzigingen aan Elektro-installaties onder begeleiding van bedrijfsopvolger, zoals :
• Budgetteren van materiaal, montage en engineering.
• Opstellen en opvolgen van de termijnplanning.
• Keuze en specificeren van materiaal.
• Voorbereiden van bestelaanvragen en reserveren materiaal.
• Controle van materiaal na levering.
• Maken van uitvoeringsschema’s.
• Zorgt voor alle nodige documentatie en beschrijvingen.
• Dossierbespreking met Werkplaats en Werkvoorbereiding.
• Voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen alsook aan de interne en externe richtlijnen.
 

Senior Piping Designer (M/V)

Referentie 1993 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

 • Opstellen van 3D piping modellen.
 • Uitvoeren van studietekeningen rekening houdend met proceseisen, supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs.
 • Opstellen van de materiaallijsten.
 • Naleven van alle standaards en normen van de klant.

Meet- en Regeltechnieker (M/V)

Referentie 2105 - Antwerpen - 3/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

de standaard meet- en regelwerkzaamheden:
• Calibraties van transmitters (P, T, dP, F)                      
• Werkzaamheden aan kleppen en auxiliaries (solenoid ventielen, positioners, boosters,...)
• Beperkte aanpassingen en reparaties van bekabeling en tubing
• Calibraties van analysers is een plus

Werftoezichter (M/V)

Referentie 2103 - Antwerpen - 30/08/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

Dagelijkse opvolging van de activiteiten (planning/technisch/administratief) op de werven:
- Frequente contacten op het terrein met de hoofdtoezichters van de verschillende actieve
aannemers (burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, mechanische constructie,…)
waarvan de uitvoering van de werken i.h.b. de uitvoeringsmethoden en de vordering in de
nabijheid van de leidingen van de klant aandacht vereisen om de veiligheid van de infrastructuur van de klant te borgen.

Site Coordinator (M/V)

Referentie 2104 - Brussel - 30/08/2019

Voor het departement Projects Pipelines et Installations, is onze klant op zoek naar (m/v) :
« Site coordinator » Constructie en aanpassingen van stations en leidingen (Externe medewerker)

▪ Opvolging en coördinatie van werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein samen met de Projectleider.
▪ Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (Plannen, Technisch bestek, Uitvoeringsmethoden, …).
▪ Opvolging en respect van de dagelijkse veiligheid (controle van de instructies, VCAaspecten, werkvoorbereiding, …).
▪ Respect van de planning tijdens de uitvoering der werken (interventietermijnen, coördinatie van de externe en interne actoren, …).
▪ Controle en respecteren van het budget (controle uitgevoerde prestaties, opvolging van werken in regie en volgens vaste contracten, …).
▪ Administratieve taken tijdens de uitvoering van de werken (bestellingen plaatsen, ontvangst materiaal, opmaken van lasboeken, as-built plannen opmaken.
De projecten hebben betrekking tot uitvoering van aanpassingswerken in Stations- en Leidingbouw.

2 Verantwoordelijken Gebouwen

Referentie 2101 - Brussel - 13/08/2019

Algemeen

Building & facility management staat in voor het onderhoud, de werken, het ruimtebeheer, de beveiliging, de veiligheid, de facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van de administratieve gebouwen (Maatschappelijke Zetel en Anderlecht – CGB) en zorgt ervoor dat op beide sites de strategische installaties (data centers, dispatching) 24u/24u, 7d/7d operationeel blijven.
Omwille van verschillende redenen (vertrek van een collega, garantie naar dienstverlening, impact van lopende en toekomstige projecten rond gebouwen, …) zijn we op zoek naar 2 techniekers gebouwen.

Takenpakket (processen)

 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de gebouwen (HVAC, laagspanning, hoogspanning, brandpreventie en bestrijding, liften, sanitaire installaties, loodgieterij, elektromechanische uitrustingen, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, …)
 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de noodgroepen en UPS installaties.
 • (Mogelijke) deelname aan lopende projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties door middel van opmaak lastenboek,…
 • Beheer van badges en het centrale badgeregistratiesysteem

Senior Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2100 - Zwijndrecht - 13/08/2019

Wij zijn dringend op zoek naar een Senior Electrical Engineer. Inschakeling in vestiging van klant te Zwijndrecht.

Vermoedelijke duur: tot eind 2019

Functieomschrijving:
•         Je ontwerpt elektrische hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties tijdens de feasibility fase, basic- en detailengineering.
•         Je stelt technische specificaties op.
•         Je voert kabel-, kortsluit- en vermogensberekeningen uit. Je stelt vermogenbalansen, one-linediagramma's op.
•         Je maakt budgetramingen, technische lastenboeken, prijsvraagdossiers e

Technician E & I (M/V)

Referentie 2093 - Regio Antwerpen - 22/07/2019

In deze functie zal de persoon instaan voor de volgende taken:
* Deze persoon voert werken uit die noodzakelijk zijn voor de installatie, het goed functioneren, het onderhoud en de reparatie van Meet- en Regeltoestellen.
* Voert werken uit, die essentieel zijn voor zijn werkgebied, zoals herstellen, vernieuwen, in dienst nemen, kalibreren, configureren, meten, ijken, inregelen met de daarbij behorende gereedschappen en technieken.
* Doet ook mechanische handelingen, zoals boren, zagen, vijlen, draaien, lassen. (iets minder belangrijk,😊)
* Leest stroomschema's, interpreteert ze, past ze aan en houdt ze op de laatste stand.

Project Ingenieur infrastructuur (M/V)

Referentie 2022 - Regio Gent - 20/03/2019

- Voor de opvolging en coördinatie van een aantal grotere infrastructuur projecten zijn wij op zoek naar een projectingenieur infrastructuur.
- In deze boeiende functie krijg je als projectingenieur de verantwoordelijkheid over uiteenlopende projecten in de waterbouw.
- Je begeleidt de projecten van de ontwikkeling tot en met de realisatie met veelvuldig overleg met allerlei stakeholders