Construction & Safety Supervisor (M/V)

Referentie 2131 - Puurs - 10/09/2019

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE:
Deze functie is verantwoordelijk voor het actief ondersteunen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (EHS afdeling) en rapporteert hiervoor aan de EHS manager.

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN :
1.Het zelfstandig inplannen en uitvoeren van risicoanalyses en het in overleg met de betrokken partijen opstellen van correctieve actieplannen
2.Het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken van ongevallen en schierongevallen
3.Het uitvoeren van veiligheidsrondgangen in de verschillende afdelingen en de rapportage hiervan
4.Een actieve deelname aan het contractor safety beleid inclusief het uitvoeren van werfrondgangen
5.Het leiden van ‘Limited Duration Teams’ in kader van veiligheidsspecifieke projecten m.b.t. hoog risico activiteiten (werken op hoogte, betreden van besloten ruimte, toestellen onder druk …)

TAKEN
Korte projecten uitvoeren, alles rond hazards/vergunningen/betreden van gesloten ruimten/..., risico analyses opstellen.

OPLEIDING, TRAINING EN ERVARING

1.Opleiding :
Preventieadviseur niveau 2 (senior ervaring) of 1 (beginner mag)

2.Vereiste ervaring :
Min. 2 jaar ervaring in een industriële omgeving m.b.t. EHS (Environment, Health & Safety)

3.Specifieke kennis en vaardigheden :
Administratieve & organisatorische vaardigheden
◦Parate kennis van de Engelse taal (schriftelijk en mondeling)
◦Praktische PC-ervaring
◦Analytisch denkvermogen

Duur project: minimum 1 jaar en kan verlengd worden naar 2 jaar

Start: asap