Discipline specialist (M/V)

Referentie 2164 - Kempen - 13/12/2019

FUNCTIE

  • Is verantwoordelijk voor het toezicht op de conformiteit met het bestek en de uitvoeringsplanning voor een bepaald expertisedomein (bv. civiele bouw, automatisatie, rolbruggen, …) en dit voor alle deelprojecten. Dit betekent dat er toezicht gehouden wordt op verschillende contractanten voor verschillende deelprojecten. Uiteraard zal dit in functie van de planning soms ingevuld worden door meerdere personen.
  • Houdt toezicht op de planning van de uitvoering van de QC in zijn expertisedomein en vraagt desgevallend QC middelen aan bij de coördinator werftoezicht.
  • Bundelt en filtert de informatie aangeleverd door de toezichters (dagdagelijks toezicht) en rapporteert deze aan de coördinator werftoezicht en/of de leidende ambtenaren en het studiebureau.
  • Controleert de inhoud van de constructiedossiers: kwaliteit van de inhoud en coherentie met de as-built situatie.
  • Je kent ondertussen onze opdracht als beheerder van het QA/QC gebeuren met grote nadruk op de organisatie van het QC-proces.
  • Onze disciplinespecialisten moeten ook mee in staan bij de opmaak van allerlei QC documenten en procedures en het aansturen/bij staan van onze werftoezichters die niet altijd thuis zijn in alle disciplines. Zeker op vlak van industriële installaties zoeken we know-how versterking.

PROFIEL

  •  Je hebt ervaring met QA/QC activiteiten in industriële procesinstallaties.

o Duurtijd: 1 jaar