Werkvoorbereider Mechanical (kennis Roser)

Ref 0920 - 16/09/2020

Je levert een gedetailleerde uitwerking van alle uit te voeren scope, dit omvat werkanalyse, berekening van de benodigde tijd en werkstappen o mde werken uit te voeren, opmaak van de materiaallijsen in ROSER,..

Je geeft opdracht aan de Planner/Scheduler om de calculaties van deze scope-items op te nemen in de planning.

Je zorgt voor het nazicht van de project tekeningen en integratie van de uitvoering in de scope en supervisie van de uitvoering.

Je levert assistentie bij vragen, problemen op technisch vlak tijdens de uitvoering.