Dossierbeheerder Domeinverwerving (onteigeningen) voor Gent / Merelbeke (m/v)

Referentie 2138 - 24/09/2019
  • Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Onze klant gidst De Vlaamse Waterweg nv bij deze ‘modal shift’.
  • De Vlaamse Waterweg nv zet, met steun van de Europese Unie, in op een sterkere infrastructuur van de binnenscheepvaart. Het project Seine Schelde Vlaanderen is het grootste infrastructuurproject voor binnenvaart in Europa. Wil jij hieraan mee werken?

Project Ingenieur Gent / Merelbeke (M/V)

Referentie 2137 - 23/09/2019
  • Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Onze klant gidst De Vlaamse Waterweg nv bij deze ‘modal shift’.

Technieker / Voorbereider Bouwkunde (M/V)

Referentie 2108 - Kanaalzone Gent / Terneuzen - 4/09/2019

Voor het onderhoud aan infrastructuur/industriële betonstructuren en gebouwen/staalconstructies

De taken van deze functie :

- Organisatie van preventief en curatief onderhoud
- Voorbereiding, planning en coördinatie van herstellingswerken aan diverse infrastructuur elementen
- Opvolgen van de werken door de aannemers
- Toepassen van het veiligheidsbeleid
- Beheer van de meerwerken
- Assisteren bij de oplevering van de werken
- Beheer van de magazijnvoorraden
- Opstellen en opvolgen van schadedossiers

Technische werfopvolger elektriciteit loopkranen (M/V)

Referentie 2102 - Regio Eeklo - Zelzate - 28/08/2019

Deze functie omvat vooral het voorbereiden en het begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de loopkranen in de diverse productieafdelingen van de klant.

De belangrijkste taken voor deze functie zijn:
- Werkvoorbereiding
- Opmaken vergunningen voor externe contractanten
- Opmaken aanvragen tot bestelling
- Kick-off van de uit te voeren werken
- Opvolgen van de voortgang van de werken
- Opvolgen van de veiligheid van de uitgevoerde werken

Electrical Engineer

Referentie 2086 - 9/07/2019
  • De Engineer ressorteert rechtstreeks onder de Lead Engineer en/of het afdelingshoofd en functioneel onder de lead engineer of projectleider van het projectteam waar hij op dat moment deel van uitmaakt.
  •  
  • Doel van de functie
  • Het voorbereiden, plannen en uitvoeren van mono disciplinaire of multi disciplinaire ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden in de diverse engineeringfasen van het project. Dit, geheel conform het opgestelde programma van eisen, de geldende wet- en regelgeving, de vaktechnische richtlijnen en de klanteisen, om een bijdrage te leveren aan de realisatie van het ontwerp te gebruiken voor werkzaamheden in de vervolgfase van het project.