Operational Project Assistant (M/V)

Referentie 2032 - Regio Brussel - 15/04/2019

Proactief ondersteuning geven aan de projectleiders (PL)
• de coördinatie en de begeleiding tijdens de levenscyclus van een infrastructuurproject (van begin tot eind)
• de opvolging van het project op budgettair, financieel en boekhoudkundig vlak (inclusief het beheer van de contractdocumenten)
• de follow-up van de planning van de mijlpalen van het project in SAP, zodat de PL's hun projecten zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren en realiseren.

Voert volgens de aanwijzingen van de PL tijdens heel de duur van het project de verschillende mijlpalen in de tool (SAP PS) in en realiseert, via SAP PS of Excel Babe, de verschillende controles en follow-ups gelinkt aan deze mijlpalen, teneinde de goede uitvoering van het project in de verschillende tools te waarborgen.
 
• Is verantwoordelijk voor de follow-up van de procedures betreffende het behalen en wijzigen van de mijlpalen. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met een aantal taken, zoals:
• de goede integratie van het budget in SAP controleren
• de afgifte van alle vergunningen controleren
• de technische voltooiing van het project realiseren
• de aanwezigheid van het constructeursdossier controleren
• de openstaande verbintenissen controleren en behandelen
• zich ervan vergewissen dat de avenanten van de bestellingen zijn afgesloten
• …
• Detecteert op proactieve wijze de projecten die vertraging hebben opgelopen inzake het behalen van de mijlpalen en coördineert samen met de PL de te nemen maatregelen.
• …

Coördineert het invoeren en het updaten en/of het controleren van de projectbudgetten in de tools (SAP PS, Excel Babe) teneinde te waarborgen dat de business de financiële evolutie van zijn projecten kan volgen.

• Controleert de coherentie van de budgetstructuur in de tool SAP PS en wijzigt ze indien nodig.
• Detecteert en wijzigt indien nodig eventuele incoherenties tijdens de herziening van de budgetten, de maatregelen, de geplande kosten en de planning.
• Controleert de aanwezigheid van goodwill en netto boekhoudkundige waarde en detecteert eventuele incoherenties in de bedragen en de planning van de buitengebruikstellingen.
• Past de budgetten/kostenplanning (ontvangstplan) aan de werkelijke situatie aan, op eigen initiatief en/of op verzoek van de TL/PL en in functie van de arbitrages en sturing van de business.
• Ziet erop toe dat de begroting wordt opgesteld in overeenstemming met de regels inzake financieel beheer.
• Vraagt het akkoord van de PL aan voor de belangrijkste acties die in SAP moeten worden uitgevoerd.
• ..

Verleent op proactieve wijze ondersteuning aan de PL’s , opdat hij de budgettaire, financiële en administratieve aspecten en de planning van de projecten efficiënter kan beheren.

Hoger secundair onderwijs.
Zeer goede SAP kennis.
Goede kennis van beide landstalen.
Minstens 2 tal jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
Klantgericht.