Part-time Milieucoördinator (M/V)

Referentie 2132 - Brussel - 10/09/2019

Context :
In de huidige context spelen milieu, klimaat en energie-aspecten een steeds belangrijker rol zowel i.h.k.v. dagelijkse exploitatie, projecten als vergunningsaanvragen.
De wetgeving evolueert continu en het aantal vragen betreffende deze topics blijft stijgen. Bepaalde vragen vereisen snelle antwoorden om het goed verloop van eerder genoemde processen niet in het gedrang te brengen.
Naast het geven van adviezen, vragen ook de milieucoördinatie bezoeken aan onze installaties alsook bepaalde projecten veel inzet van het Milieu-Team.
Om een deel van de werklast te absorberen wordt bijstand van een externe milieucoördinator a ratio van 2 à 3 dagen per week gevraagd. Deze persoon zal het Milieu-Team adviseren en steunen om de gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

Scope van de opdracht :
- De dienst Milieu adviseren en steunen
- Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen te beantwoorden.
- Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en toelichten :
o Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties voor Fluxys Belgium en LNG kan leiden;
o De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
o Uitwerken voorstellen voor oplossingen.
- Registratie en kritische interpretatie van analyse-/meetresultaten + adviezen tot verbeteringen formuleren.
- Opvolging van milieustudies opgesteld door externe deskundigen in het kader van projecten of hernieuwing/wijzigingen van omgevingsvergunningen.
o Kritische nalezing van studies;
o Zorgen voor coherentie tussen studies en andere documenten;
o Haalbaarheid en coherentie van voorgestelde milderende maatregelen beoordelen.
- Ad-hoc overleg meeting bijwonen (binnen Fluxys of met externe partijen)
- Verslagen t.a.v. stakeholders en/of overheid (bv. IMJV’s, Enquête intégrée,…) : bijstand voor de voorbereiding, de dataverzameling, de invulling van de formulieren en de redactie van de verslagen.

Wij zoeken een tweetalige (NL/FR) met uitstekende kennis van het Engels.
Tevens vragen wij dat de MiCo:
- Over een kritische en analytische geest beschikt
- Autonoom kan werken
- Goede communicatievaardigheden heeft