Gis Tekenaar (M/V)

Referentie 2144 - Turnhout - 16/10/2019


Als tekenaar distributienetten zal je instaan voor het inbrengen, controleren en aanpassen van data in de GIS-omgeving: geografische en technische databanken.
 Ook het actualiseren van de verschillende soorten plannen, schema’s en databanken, teneinde een optimaal beheer te kunnen garanderen ten behoeve van de interne en externe gebruiker behoren tot jouw takenpakket.


Technische context

• In het kader van het project Slim Asset Beheer, dient er bepaalde info gecorrigeerd te worden op bestaande plans/databanken.
• Tekenen en/of aanpassen van de plannen in de bijhorende databanken.
• Volgen van de opgegeven planning
• Aanvullen van technische databanken.
• Controleren van de data in de verschillende GIS-systemen en signaleren van anomalieën.
• Nakijken van de toegewezen anomalieën en contacteren van interne diensten om correcte gegevens te kunnen inbrengen.
• Actualiseren van de liggingsplannen voor de verschillende energieën.

Technisch - Administratieve bediende (M/V)

Referentie 2020 - Brussel - 10/10/2019

Voor het interventiecentrum – In-Line Inspections van onze klant

 • Het hoofddoel van het interventiecentrum & magazijnenis de continuïteit en integriteit van het net te verzekeren. Hiervoor staan er altijd teams 24u/24 paraat om allerlei geplande of onvoorziene interventies op de vervoersinstallaties uit te voeren, ongeacht of die onder gasatmosfeer staan of niet.
  Het Interventiecentrum & magazijnen werkt volgens de ISO 9001 kwaliteitsstandaard in al zijn activiteiten: Gelaste constructies, Mechanische werkplaats, Logistiek en Magazijn.
 • Je staat in voor een gevarieerd pakket aan administratieve taken, zoals:
  • het opvolgen van bestellingen;
  • het analyseren van lasboeken, Iso’s en plannen om een tabel schraapbaarheid op te stellen;
  • het opzoeken van technische gegevens en plannen  in databases;
  • het klaarmaken van technische dossiers voor schrapingen;
  • administratieve ondersteuning bieden aan de ploegen ten velde.
 • Je volgt de rapportering van de resultaten door de ILi-contractanten op.
 • Je bent een tussenpersoon tussen de ili-contractant en onze interne dienst die de data verwerkt 
 • Je woont vergaderingen bij en neemt nota’s om nadien hetverslag van deze vergadering op te maken. 
 • Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor zowel interne als externe klanten, zowel per mail als via de telefoon; 
 • Dit alles met als doel een uitstekende dienstverlening te verzekeren.

Study Pipelines Ingenieur (M/V)

Referentie 2019 - Brussel - 10/10/2019

Doel van de functie:   

 • Coördineren en realiseren van de studie-activiteiten voor de leidingbouw projecten teneinde deze uit te voeren binnen de afgesproken termijn en conform de wettelijke eisen, kwaliteitsprincipes, betrouwbaarheid en veiligheid, en dit alles rekening houdend met de budgetaire overwegingen.  

Functie:

 • Voor de toegewezen projecten analyseer je de behoeften, voer je de haalbaarheidsstudies of definitieve studies uit, definieer je het leidingtracé, evalueer je mogelijke oplossingen (bvb. kruisingen van rivieren of infrastructuren), bespreek je en onderhandel je met de betrokken partijen (lokale autoriteiten of klanten).
 • Je beslist gezamenlijk met de projectleider en het departement Community Relations de alternatieven. 
 • Je coördineert de studies en de interne/externe grondstudies, je maakt de plannen en nodige documenten beschikbaar om de vergunning te verkrijgen. 
 • Je stelt het veiligheidsdossier van het project op, alsook de technische specificaties en de materiaallijsten van de werken.

Project Lead Engineering Facility / Utility (M/F)

Reference 2141 - Puurs - 9/10/2019

Focuses on a specific project: nieuw gebouw bij CSP
• Management van investeringsprojecten voor het ontwerpen, bouwen en opleveren van ondersteunende technische installaties en gebouwen voor een farmaceutische productie eenheid.

 … and leads the project team to achieve the defined project deliverables
• Clarifies tasks and is project problem solver
• Supports the project team and assures stability in project execution
• Leads the team through the different phases (scope, layout, preliminary/detailed design, execution, verification, hand over)
• Drives the decision making process

Project Ingenieur HVAC Engineering Facility / Utility (M/V)

Referentie 2142 - Puurs - 9/10/2019

Als project ingenieur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten op vlak van HVAC, vanaf de design van de installatie tot de finale oplevering ervan. Je zorgt van bij aanvang van het project voor een duidelijke beschrijving van de uit te voeren systemen in overleg met de interne klanten (onderhoud, QA, EHS, …). Je vertaalt deze klantenverwachtingen naar specificaties en verdedigt de klantenbelangen bij de leverancier. Je voert de nodige risico analyses uit en verzorgt een correcte documentatie. Je coördineert en begeleidt de installatie en voert de verificatie/validatie van de systemen uit. Je bent in staat een detailplanning op te stellen die gealigneerd is met de algemene projectplanning of operationele planning, en zorgt voor een tijdige oplevering van de projecten binnen budget.

Project Engineer Building Engineering Facility / Utility (M/F)

Reference 2143 - Puurs - 9/10/2019

Project engineer building : Responsible for construction of clean rooms, floors, ceilings, sprinklers, steel and concrete constructions in an aseptic environment. 
Writing specifications, selection of contracting companies, follow up of construction and validation activities. 
Has basic knowledge of HVAC, not necessarily as a specialist. 
Can act as a sub team lead for a big project or as a project lead for a small project.
Has a strong awareness of safety in construction.
 

Senior Automation Engineer (M/F)

Reference 2140 - Puurs - 8/10/2019

Scope of work:

• Establish project goals and planning
• Work with end users and other engineers to determine the user requirement specification (URS)
• Develop functional requirement specification (FRS) for the system
• Follow-up suppliers and contractors
• Check quality and/or perform Code Review of completed work
• Determine testing scenarios and composing the qualification protocols
• Conduct risk assessments
• Together with the end users, commission the system with coverage during startup
• Provide the necessary documentation of the project and its components
• Compose the machine file for the systems
• Provide second line support during regular operations
• Maintain the system lifecycle by implementing changes and continuous improvement actions

Dossierbeheerder Domeinverwerving (onteigeningen) voor Gent / Merelbeke (m/v)

Referentie 2138 - 24/09/2019
 • Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Onze klant gidst De Vlaamse Waterweg nv bij deze ‘modal shift’.
 • De Vlaamse Waterweg nv zet, met steun van de Europese Unie, in op een sterkere infrastructuur van de binnenscheepvaart. Het project Seine Schelde Vlaanderen is het grootste infrastructuurproject voor binnenvaart in Europa. Wil jij hieraan mee werken?

Project Ingenieur Gent / Merelbeke (M/V)

Referentie 2137 - 23/09/2019
 • Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Onze klant gidst De Vlaamse Waterweg nv bij deze ‘modal shift’.

CSA Lead Engineer (M/F)

Reference 2134 - Antwerp - 17/09/2019

The civil/structural lead engineer will work together with the civil/structural engineer(s) within a multi disciplinary team of engineers and designers on projects for several clients in the chemical and petrochemical industry. Main focus for the civil structural group is to design typical concrete and steel structures and foundations such as pipe-racks, equipment support structures, tank-farms, etc.
 

Part-time Milieucoördinator (M/V)

Referentie 2132 - Brussel - 10/09/2019

Context :
In de huidige context spelen milieu, klimaat en energie-aspecten een steeds belangrijker rol zowel i.h.k.v. dagelijkse exploitatie, projecten als vergunningsaanvragen.
De wetgeving evolueert continu en het aantal vragen betreffende deze topics blijft stijgen. Bepaalde vragen vereisen snelle antwoorden om het goed verloop van eerder genoemde processen niet in het gedrang te brengen.
Naast het geven van adviezen, vragen ook de milieucoördinatie bezoeken aan onze installaties alsook bepaalde projecten veel inzet van het Milieu-Team.
Om een deel van de werklast te absorberen wordt bijstand van een externe milieucoördinator a ratio van 2 à 3 dagen per week gevraagd. Deze persoon zal het Milieu-Team adviseren en steunen om de gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

Scope van de opdracht :
- De dienst Milieu adviseren en steunen
- Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen te beantwoorden.
- Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en toelichten :
o Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties voor Fluxys Belgium en LNG kan leiden;
o De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
o Uitwerken voorstellen voor oplossingen.

Assistent Project Ingenieur / Werkvoorbereider

Referentie 1991 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

- Assisteren van de Project Ingenieur.
- Aard en omvang van de werkzaamheden bepalen (disciplines bordenbouw, automatisatie, instrumentatie, bekabeling, elektrische veiligheid, …)
- Inplannen van de werkzaamheden in overleg met de coördinator van de dienst.
- Uitvoeren van de werkvoorbereiding.
- Verzamelen van de nodige gegevens (elektrische schema's, documentatie, …) die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- De nodige materialen en/of diensten bestellen na overleg met de Project Ingenieur.
- Deelnemen aan vergaderingen i.v.m. nieuwe projecten.
- Instaan in de Field bij uitvoering van de werken en bij het opstarten.

Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2106 - Antwerpen - 4/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Uitwerken van projecten, opdrachten en/ of deelopdrachten voor nieuwbouw en wijzigingen aan Elektro-installaties onder begeleiding van bedrijfsopvolger, zoals :
• Budgetteren van materiaal, montage en engineering.
• Opstellen en opvolgen van de termijnplanning.
• Keuze en specificeren van materiaal.
• Voorbereiden van bestelaanvragen en reserveren materiaal.
• Controle van materiaal na levering.
• Maken van uitvoeringsschema’s.
• Zorgt voor alle nodige documentatie en beschrijvingen.
• Dossierbespreking met Werkplaats en Werkvoorbereiding.
• Voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen alsook aan de interne en externe richtlijnen.
 

Technieker / Voorbereider Bouwkunde (M/V)

Referentie 2108 - Kanaalzone Gent / Terneuzen - 4/09/2019

Voor het onderhoud aan infrastructuur/industriële betonstructuren en gebouwen/staalconstructies

De taken van deze functie :

- Organisatie van preventief en curatief onderhoud
- Voorbereiding, planning en coördinatie van herstellingswerken aan diverse infrastructuur elementen
- Opvolgen van de werken door de aannemers
- Toepassen van het veiligheidsbeleid
- Beheer van de meerwerken
- Assisteren bij de oplevering van de werken
- Beheer van de magazijnvoorraden
- Opstellen en opvolgen van schadedossiers

Senior Piping Designer (M/V)

Referentie 1993 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

- Opstellen van 3D piping modellen.
- Uitvoeren van studietekeningen rekening houdend met proceseisen, supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs.
- Opstellen van de materiaallijsten.
- Naleven van alle standaards en normen van de klant.

Lead E & I Engineer (M/V)

Referentie 1963 - 4/09/2019

FUNCTION

Deliverables to be made :
•             Electrical load list
•             Relief and control valve preliminary datasheets
•             Instrument index list
•             Instrument specifications (per tag or group of tag numbers)
•             Typical One line diagram
•             Master loop diagram
•             General control philosophy
•             Control & electrical rooms set-up

 

E & I Designers (M/V) - Regio Geel-Mol / Geel + Regio Antwerpen / Zwijndrecht (M/V)

Referenties 1986/1987 - 4/09/2019

FUNCTIE

- Up to date houden van elektrische schema’s.
- Uitvoeren van elektrisch detailontwerp (midden spanning en laagspanning).

E & I Designer (M/V)

Referentie 1974 - 4/09/2019

FUNCTIE

 • Ontwerpen, specificeren en tekenen van elektrische voorzieningen en instrumentatie (vnl. in de process-industrie).
 • Je maakt ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detaildocumenten zoals loop diagrams, instrument index, cable(tray) lay-out,…
 • Je kiest de juiste materialen en instrumentatie en maakt begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering.
 • Je maakt rekwisities en technische werkomschrijvingen.
 • Je controleert de kwaliteits- en veiligheidseisen van het werk dat wordt opgeleverd.
 • Naast het checken van ontwerpdocumenten zorg je ervoor dat de elektrische veiligheidsrichtlijnen en eisen van de klant in het ontwerp worden opgenomen.

Meet- en Regeltechnieker (M/V)

Referentie 2105 - Antwerpen - 3/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

de standaard meet- en regelwerkzaamheden:
• Calibraties van transmitters (P, T, dP, F)                      
• Werkzaamheden aan kleppen en auxiliaries (solenoid ventielen, positioners, boosters,...)
• Beperkte aanpassingen en reparaties van bekabeling en tubing
• Calibraties van analysers is een plus

Werftoezichter (M/V)

Referentie 2103 - Antwerpen - 30/08/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

Dagelijkse opvolging van de activiteiten (planning/technisch/administratief) op de werven:
- Frequente contacten op het terrein met de hoofdtoezichters van de verschillende actieve
aannemers (burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, mechanische constructie,…)
waarvan de uitvoering van de werken i.h.b. de uitvoeringsmethoden en de vordering in de
nabijheid van de leidingen van de klant aandacht vereisen om de veiligheid van de infrastructuur van de klant te borgen.

Site Coordinator (M/V)

Referentie 2104 - Brussel - 30/08/2019

Voor het departement Projects Pipelines et Installations, is onze klant op zoek naar (m/v) :
« Site coordinator » Constructie en aanpassingen van stations en leidingen (Externe medewerker)

▪ Opvolging en coördinatie van werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein samen met de Projectleider.
▪ Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (Plannen, Technisch bestek, Uitvoeringsmethoden, …).
▪ Opvolging en respect van de dagelijkse veiligheid (controle van de instructies, VCAaspecten, werkvoorbereiding, …).
▪ Respect van de planning tijdens de uitvoering der werken (interventietermijnen, coördinatie van de externe en interne actoren, …).
▪ Controle en respecteren van het budget (controle uitgevoerde prestaties, opvolging van werken in regie en volgens vaste contracten, …).
▪ Administratieve taken tijdens de uitvoering van de werken (bestellingen plaatsen, ontvangst materiaal, opmaken van lasboeken, as-built plannen opmaken.
De projecten hebben betrekking tot uitvoering van aanpassingswerken in Stations- en Leidingbouw.

Technische werfopvolger elektriciteit loopkranen (M/V)

Referentie 2102 - Regio Eeklo - Zelzate - 28/08/2019

Deze functie omvat vooral het voorbereiden en het begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de loopkranen in de diverse productieafdelingen van de klant.

De belangrijkste taken voor deze functie zijn:
- Werkvoorbereiding
- Opmaken vergunningen voor externe contractanten
- Opmaken aanvragen tot bestelling
- Kick-off van de uit te voeren werken
- Opvolgen van de voortgang van de werken
- Opvolgen van de veiligheid van de uitgevoerde werken

Senior Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2100 - Zwijndrecht - 13/08/2019

Wij zijn dringend op zoek naar een Senior Electrical Engineer. Inschakeling in vestiging van klant te Zwijndrecht.

Vermoedelijke duur: tot eind 2019

Functieomschrijving:
•         Je ontwerpt elektrische hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties tijdens de feasibility fase, basic- en detailengineering.
•         Je stelt technische specificaties op.
•         Je voert kabel-, kortsluit- en vermogensberekeningen uit. Je stelt vermogenbalansen, one-linediagramma's op.
•         Je maakt budgetramingen, technische lastenboeken, prijsvraagdossiers e

2 Verantwoordelijken Gebouwen

Referentie 2101 - Brussel - 13/08/2019

Algemeen

Building & facility management staat in voor het onderhoud, de werken, het ruimtebeheer, de beveiliging, de veiligheid, de facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van de administratieve gebouwen (Maatschappelijke Zetel en Anderlecht – CGB) en zorgt ervoor dat op beide sites de strategische installaties (data centers, dispatching) 24u/24u, 7d/7d operationeel blijven.
Omwille van verschillende redenen (vertrek van een collega, garantie naar dienstverlening, impact van lopende en toekomstige projecten rond gebouwen, …) zijn we op zoek naar 2 techniekers gebouwen.

Takenpakket (processen)

 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de gebouwen (HVAC, laagspanning, hoogspanning, brandpreventie en bestrijding, liften, sanitaire installaties, loodgieterij, elektromechanische uitrustingen, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, …)
 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de noodgroepen en UPS installaties.
 • (Mogelijke) deelname aan lopende projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties door middel van opmaak lastenboek,…
 • Beheer van badges en het centrale badgeregistratiesysteem

Technician E & I (M/V)

Referentie 2093 - Regio Antwerpen - 22/07/2019

In deze functie zal de persoon instaan voor de volgende taken:
* Deze persoon voert werken uit die noodzakelijk zijn voor de installatie, het goed functioneren, het onderhoud en de reparatie van Meet- en Regeltoestellen.
* Voert werken uit, die essentieel zijn voor zijn werkgebied, zoals herstellen, vernieuwen, in dienst nemen, kalibreren, configureren, meten, ijken, inregelen met de daarbij behorende gereedschappen en technieken.
* Doet ook mechanische handelingen, zoals boren, zagen, vijlen, draaien, lassen. (iets minder belangrijk,😊)
* Leest stroomschema's, interpreteert ze, past ze aan en houdt ze op de laatste stand.

Electrical Engineer

Referentie 2086 - 9/07/2019
 • De Engineer ressorteert rechtstreeks onder de Lead Engineer en/of het afdelingshoofd en functioneel onder de lead engineer of projectleider van het projectteam waar hij op dat moment deel van uitmaakt.
 •  
 • Doel van de functie
 • Het voorbereiden, plannen en uitvoeren van mono disciplinaire of multi disciplinaire ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden in de diverse engineeringfasen van het project. Dit, geheel conform het opgestelde programma van eisen, de geldende wet- en regelgeving, de vaktechnische richtlijnen en de klanteisen, om een bijdrage te leveren aan de realisatie van het ontwerp te gebruiken voor werkzaamheden in de vervolgfase van het project.

Project Ingenieur infrastructuur (M/V)

Referentie 2022 - Regio Gent - 20/03/2019

- Voor de opvolging en coördinatie van een aantal grotere infrastructuur projecten zijn wij op zoek naar een projectingenieur infrastructuur.
- In deze boeiende functie krijg je als projectingenieur de verantwoordelijkheid over uiteenlopende projecten in de waterbouw.
- Je begeleidt de projecten van de ontwikkeling tot en met de realisatie met veelvuldig overleg met allerlei stakeholders