Project Ingenieur Bouw/Staal (M/V)

Referentie 2223 - Eeklo - 25/02/2020

Voor de algemene diensten Infrastructuur, Facilitair Onderhoud en Ruimtebheer van onze klant zijn we op zoek naar een projectbehandelaar vakwerken voor het versterken van het team.
Projecten betreffen de renovatie van staalstructuren voor transportbanden en racks alsook de vervanging van kraanbaanliggers.
- Opvolgen van lopende en nieuwe projecten van A tot Z
* Opmaken van lastenboeken en meetstaten
* Organiseren van rondgangen met contractanten
* Technische ondersteuning tijdens de commerciële besprekingen
* Opvolgen van de bestellingen en de budgetten
* Opvolgen en ondersteunen tijdens de uitvoeringsfasen
 

Project Leader Installations (stations) Infrastructuur (M/V)

Referentie 2220 - 17/02/2020

Voor het departement Infrastructure Projects op de maatschappelijke zetel van onze klant in Brussel.

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:
- Je leidt van het begin tot het einde de aanpassingsprojecten van de aardgasinfrastructuur (gasdruk reduceerstations).
- Je zal oa meewerken aan het "future proof" maken van de installaties
- Voor verschillende projecten ben je verantwoordelijk voor:
1) de budgettering
2) de planning

Automation Engineer (M/V)

Referentie 2216 - Brussel - 10/02/2020


In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

- Binnen het studiebureau, en in samenspraak met je collega's van process, piping en E & I, sta je in voor het mee uitdenken van de regeling en bewaking van de installaties (basic en detailed design, precom/com en as built) Je doet dit op basis van de project gegevens, de dimensioneringsnota's, de procesnota's en de geldende technische standaarden en codes; hiertoe maak je engineeringsdocumenten op zoals datacommunicatie schema's, functionele analyses & beschrijvingen, specificaties, data aheets, lastenboeken, testprogramma's enz.
- je schrijft programma's voor industriële regelaars (ABB Protonic), PLC's (Rockwell) en visualisatie pakketten gebruikt in onze aardgas-transportinstallaties op basis van een basic & detailed design dossier.
- Je staat ook in voor het documenteren van de verschillende programma's.

Tester Klasse 10 (M/V)

Referentie 2028 - Brugge - 4/02/2020

Doel
De tester voert de testprocedures uit ten einde bewijs te leveren dat de rijtuigen voldoen aan de operationele vereisten van de klant.

Plaats in de organisatie
De tester behoort tot een productieteam; rapporteert aan een teamcoördinator die op zijn beurt aan een werkplaatsoverste rapporteert.

E & I Designer (M/V)

Referentie 2208 - Antwerpen - 4/02/2020

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • het uitwerken van de detail- en basisengineering op E & I gebied van kleinere, soms middelgrote investeringsprojecten
 • het opvolgen van de uitbestede engineeringsjobs
 • de bestelaanvragen maken
 • het reserveren en opvolgen van de levering van het benodigde materiaal teneinde de toegewezen E & I projecten binnen het eigen vakgebied efficiënt uit te werken en op te volgen waarbij er steeds naar maximale kwaliteit en veiligheid gestreefd wordt

Project Ingenieur Elektriciteit Algemene Diensten (M/V)

Referentie 2205 - Gent/Terneuzen - 30/01/2020

Voor het voorbereiden en opvolgen van elektrische projecten voor onze klant in de kanaalzone Gent/Terneuzen

Deze functie omvat o.m. volgende taken:

 • uitwerken van technische oplossingen
 • opmaken van lastenboeken

Project Ingenieur Elektriciteit (M/V)

Referentie 2204 - Antwerpen - 30/01/2020

De afdeling Elektriciteit van de klant is gespecialiseerd in de studie van elektrische uitrusting van pompstations en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • Als Studieverantwoordelijke Elektriciteit sta je tijdens de ontwerpfase in voor de opmaak van berekeningsnota's, (voor)ontwerpen, aanbestedingsdossiers (bestek en meetstaat) en het nazicht van de plannen en schema's.
 • Hierbij hou je steeds rekening met het beschikbare budget en de vooropgestelde timing

Technische werfopvolger mechanica/piping (M/V)

Referentie 2199 - Gent - Zelzate - 24/01/2020

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

-    Technische werfopvolging van piping activiteiten gedurende voorbereidende fase en grote herstelling HO B
-    Controle conformiteit van uitgevoerde werken met engineeringsplannen en technische bestekken
-    Opvolging constructiedossier: lasopvolging, proactief opvragen van documenten en organisatie van controles met bevoegde firma’s
-    Veelvuldige aanwezigheid op de bouwwerf / bijwonen van frequente werfopvolgingsvergaderingen

3 x Technici bouwkunde voor Havengebied Gent/Zelzate (M/V)

Referentie 2194 - 21/01/2020


FUNCTIE

Voor de afdeling algemene diensten voor het team dat verantwoordelijk is voor het operationeel onderhoud aan infrastructuur en industriële betonstructuren, industriële en residentiële gebouwen en staalconstructies. In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:
- organisatie van preventief en curatief onderhoud
- voorbereiding, planning en coördinatie van herstellingswerken aan diverse infrastructuur elementen
- opvolgen van de werken door de aannemers

Analyse technieker (M/V)

Referentie 2188 - Linkeroever - 13/01/2020

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • Je staat in voor het correctieve en preventief onderhoud, trouble shooting en calibratie van on-line procesanalysers en omgevingsmonitoring analysers.
 • Je verzorgt de hardware- en software aanpassingen en herstellingen van deze analysers.
 • Je staat in nauw contact met de betrokken productie-ingenieurs/ teamleaders/technici.

Project Engineer MEP (M/V)

Referentie 2172 - Gent - 18/12/2019

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

* Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en de integratie van de technische installaties in bouwkundige projecten van diverse aard, zoals kantoren, zorgcenttra, ziekenhuizen, hotels, residentiële gebouwen, openbare gebouwen, scholen ...;
* Binnen deze context vervul je een leidende rol in het technisch ontwerp, als enige ontwerper of als lid van een groter ontwerpteam. Hierbij ga je op zoek naar het meeste geschikte systeem om tegemoet te komen aan de technische en functionele behoeften van het gebouw, binnen jouw kennisdomein;
* Je specifieke takenpakket omvat o.a.:
- Conceptvorming van de installaties HVAC/SAN/ELEK, in overleg met de klant en de collega-ingenieurs;
- Ontwerp en berekening van de installaties HVAC (verwarming, koeling, ventilatie), SAN (toe- en afvoersystemen, waterbehandeling, pompgroepen, ...), ELEK (hoogspanning, laagspanning, stekstroom-  en zwakstroomverdeling, verlichting, branddetectie, inbraakbeveiliging, data- en telecommunicatie,  bliksembeveiliging, liften, toegangscontrole, ...);
- Adviseren van CAD-tekenaars voor de uitwerking van de plannen en schema's;
- Opmaak en/of controle van de aanbestedingsdocumenten, zoals bestekken, meetstaten ...;
- Organiseren van of delenemen aan interne / externe meetings voor overleg met de verschillende disciplines met het oog op een gecoördineerd eindresultaat;
- Werfopvolging en rapportering i.v.m. de vordering van de werken tijdens de uitvoeringsfase.
- In nauw overleg met de Managing Engineer, sta je in voor de naleving van de vooropgestelde planning en budgetten van jouw projecten;
- Je participieert in kennisdeling en staat open voor blijvende individuele ontwikkeling en draagt zo bij tot de verhoging van de expertise, het innovatievermogen en het kwaliteitsimago van de klant.

Project Manager met specialiteit civiele werken (M/V)

Referentie 2167 - 16/12/2019

Onder civiele werken verstaan we :

 • Bruggen, keermuren, kraanbalken, grond- en bevloeringswerken, hoogspanningscabines, staalstructuren
 • Terreinverlichting, poorten en toegangscontrole, hoogspanning-, laagspanning- en databekabeling…

In het kader van de strategische ontwikkeling van onze klant worden er de komende jaren ingrijpende infrastructuurprojecten ontwikkeld en uitgevoerd op zowel Europa Terminal als Noordzee Terminal. Voor deze projecten wil de klant zijn team versterken met een project managers met ervaring in burgerlijke bouwkunde.

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Je vertegenwoordigt het civiele luik binnen het / de projectteam(s) en in overleg met het projectteam en projectleiding worden de doelstellingen, scope en randvoorwaarden van het project bepaald.

Project Manager met specialiteit gebouwen en gebouwentechniek (M/V)

Referentie 2166 - Anwerpen - 16/12/2019

Onder gebouwen en gebouwentechniek verstaan we :

 • Kantoorgebouw, industriegebouw en parkeergebouw
 • Electrische installatie, HVAC, gebouwbeheerssysteem, data center, structurele bekabeling, brandbeveiliging, olie en perslucht distributie, …

In het kader van de strategische ontwikkeling van onze klant worden er de komende jaren ingrijpende infrastructuurprojecten ontwikkeld en uitgevoerd op zowel Europa Terminal als Noordzee Terminal. Voor deze projecten wil de klant zijn team versterken met een project managers met ervaring in burgerlijke bouwkunde.

Technisch administratief commercieel medewerker (M/V)

Referentie 2168 - Kontich - 16/12/2019

FUNCTIE

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

 • Interne ondersteuning commerciële dienst
 • Je staat in om de klanten technisch advies te verstrekken
 • Je beantwoordt telefonisch of per mail de vragen van klanten
 • Je maakt offertes op en zorgt voor de opvolging hiervan
 • Je houdt het CRM systeem up to date en je maakt aanpassingen waar nodig

 

Discipline specialist (M/V)

Referentie 2164 - Kempen - 13/12/2019

FUNCTIE

 • Is verantwoordelijk voor het toezicht op de conformiteit met het bestek en de uitvoeringsplanning voor een bepaald expertisedomein (bv. civiele bouw, automatisatie, rolbruggen, …) en dit voor alle deelprojecten. Dit betekent dat er toezicht gehouden wordt op verschillende contractanten voor verschillende deelprojecten. Uiteraard zal dit in functie van de planning soms ingevuld worden door meerdere personen.
 • Houdt toezicht op de planning van de uitvoering van de QC in zijn expertisedomein en vraagt

Bouwkundig ingenieur m/v

Referentie 2153 - Gent - 12/11/2019
 • Bouwkundig ingenieur die conceptueel meedenkt en meewerkt aan grotere projecten in de industriebouw.
 • Master bouw
 • Minimum twee jaar ervaring. 
 • Engels en/lof Nederlands

Bouwkundig tekenaar m/v

Referentie 2151 - Gent - 12/11/2019
 • Iemand die vanuit een schets een volwaardige tekening kan maken in Autocad / Vectorworks.
 • Bachelor Bouw.
 • Minimum twee jaar ervaring.
 • Nederlands en/of Engels

E & I Designers (M/V) - Regio Geel-Mol / Geel + Regio Antwerpen / Zwijndrecht (M/V)

Referenties 1986/1987 - 4/09/2019

FUNCTIE

- Up to date houden van elektrische schema’s.
- Uitvoeren van elektrisch detailontwerp (midden spanning en laagspanning).

E & I Designer (M/V)

Referentie 1974 - 4/09/2019

FUNCTIE

 • Ontwerpen, specificeren en tekenen van elektrische voorzieningen en instrumentatie (vnl. in de process-industrie).
 • Je maakt ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detaildocumenten zoals loop diagrams, instrument index, cable(tray) lay-out,…
 • Je kiest de juiste materialen en instrumentatie en maakt begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering.
 • Je maakt rekwisities en technische werkomschrijvingen.
 • Je controleert de kwaliteits- en veiligheidseisen van het werk dat wordt opgeleverd.
 • Naast het checken van ontwerpdocumenten zorg je ervoor dat de elektrische veiligheidsrichtlijnen en eisen van de klant in het ontwerp worden opgenomen.

Lead E & I Engineer (M/V)

Referentie 1963 - 4/09/2019

FUNCTION

Deliverables to be made :
•             Electrical load list
•             Relief and control valve preliminary datasheets
•             Instrument index list
•             Instrument specifications (per tag or group of tag numbers)
•             Typical One line diagram
•             Master loop diagram
•             General control philosophy
•             Control & electrical rooms set-up

 

Assistent Project Ingenieur / Werkvoorbereider

Referentie 1991 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

- Assisteren van de Project Ingenieur.
- Aard en omvang van de werkzaamheden bepalen (disciplines bordenbouw, automatisatie, instrumentatie, bekabeling, elektrische veiligheid, …)
- Inplannen van de werkzaamheden in overleg met de coördinator van de dienst.
- Uitvoeren van de werkvoorbereiding.
- Verzamelen van de nodige gegevens (elektrische schema's, documentatie, …) die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- De nodige materialen en/of diensten bestellen na overleg met de Project Ingenieur.
- Deelnemen aan vergaderingen i.v.m. nieuwe projecten.
- Instaan in de Field bij uitvoering van de werken en bij het opstarten.

Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2106 - Antwerpen - 4/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Uitwerken van projecten, opdrachten en/ of deelopdrachten voor nieuwbouw en wijzigingen aan Elektro-installaties onder begeleiding van bedrijfsopvolger, zoals :
• Budgetteren van materiaal, montage en engineering.
• Opstellen en opvolgen van de termijnplanning.
• Keuze en specificeren van materiaal.
• Voorbereiden van bestelaanvragen en reserveren materiaal.
• Controle van materiaal na levering.
• Maken van uitvoeringsschema’s.
• Zorgt voor alle nodige documentatie en beschrijvingen.
• Dossierbespreking met Werkplaats en Werkvoorbereiding.
• Voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen alsook aan de interne en externe richtlijnen.
 

Meet- en Regeltechnieker (M/V)

Referentie 2105 - Antwerpen - 3/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

de standaard meet- en regelwerkzaamheden:
• Calibraties van transmitters (P, T, dP, F)                      
• Werkzaamheden aan kleppen en auxiliaries (solenoid ventielen, positioners, boosters,...)
• Beperkte aanpassingen en reparaties van bekabeling en tubing
• Calibraties van analysers is een plus

2 Verantwoordelijken Gebouwen

Referentie 2101 - Brussel - 13/08/2019

Algemeen

Building & facility management staat in voor het onderhoud, de werken, het ruimtebeheer, de beveiliging, de veiligheid, de facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van de administratieve gebouwen (Maatschappelijke Zetel en Anderlecht – CGB) en zorgt ervoor dat op beide sites de strategische installaties (data centers, dispatching) 24u/24u, 7d/7d operationeel blijven.
Omwille van verschillende redenen (vertrek van een collega, garantie naar dienstverlening, impact van lopende en toekomstige projecten rond gebouwen, …) zijn we op zoek naar 2 techniekers gebouwen.

Takenpakket (processen)

 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de gebouwen (HVAC, laagspanning, hoogspanning, brandpreventie en bestrijding, liften, sanitaire installaties, loodgieterij, elektromechanische uitrustingen, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, …)
 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de noodgroepen en UPS installaties.
 • (Mogelijke) deelname aan lopende projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties door middel van opmaak lastenboek,…
 • Beheer van badges en het centrale badgeregistratiesysteem

Senior Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2100 - Zwijndrecht - 13/08/2019

Wij zijn dringend op zoek naar een Senior Electrical Engineer. Inschakeling in vestiging van klant te Zwijndrecht.

Vermoedelijke duur: tot eind 2019

Functieomschrijving:
•         Je ontwerpt elektrische hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties tijdens de feasibility fase, basic- en detailengineering.
•         Je stelt technische specificaties op.
•         Je voert kabel-, kortsluit- en vermogensberekeningen uit. Je stelt vermogenbalansen, one-linediagramma's op.
•         Je maakt budgetramingen, technische lastenboeken, prijsvraagdossiers e

Technician E & I (M/V)

Referentie 2093 - Regio Antwerpen - 22/07/2019

In deze functie zal de persoon instaan voor de volgende taken:
* Deze persoon voert werken uit die noodzakelijk zijn voor de installatie, het goed functioneren, het onderhoud en de reparatie van Meet- en Regeltoestellen.
* Voert werken uit, die essentieel zijn voor zijn werkgebied, zoals herstellen, vernieuwen, in dienst nemen, kalibreren, configureren, meten, ijken, inregelen met de daarbij behorende gereedschappen en technieken.
* Doet ook mechanische handelingen, zoals boren, zagen, vijlen, draaien, lassen. (iets minder belangrijk,😊)
* Leest stroomschema's, interpreteert ze, past ze aan en houdt ze op de laatste stand.