3 Project Ingenieur (M/V)

Referentie 2133 - Puurs - 12/09/2019

As an Project Engineer you are responsible for the following tasks:
o Responsible for project engineering activities related to specific technology, equipment or process installation
o Provides technical input in the project team for own discipline.  Has technical and operational knowledge and expertise. Knows how the installation or system functions and knows the internal requirements (operational/technical/compliance).
o Defines and documents the technical specs (Engineering Design Specification or technical spec, P&ID’s, electrical diagrams) and reviews with the relevant SME.
o Follows the engineering standards and aligns with the lead engineer during design, construction and implementation.
o Follows up the construction, implementation and functioning of the equipment to guarantee the installation is according to spec.
o Guarantees good  PM practices and tools (schedule, budget control, issues, decisions, reporting, stakeholder management, …) for own equipment/installation/scope.

Part-time Milieucoördinator (M/V)

Referentie 2132 - Brussel - 10/09/2019

Context :
In de huidige context spelen milieu, klimaat en energie-aspecten een steeds belangrijker rol zowel i.h.k.v. dagelijkse exploitatie, projecten als vergunningsaanvragen.
De wetgeving evolueert continu en het aantal vragen betreffende deze topics blijft stijgen. Bepaalde vragen vereisen snelle antwoorden om het goed verloop van eerder genoemde processen niet in het gedrang te brengen.
Naast het geven van adviezen, vragen ook de milieucoördinatie bezoeken aan onze installaties alsook bepaalde projecten veel inzet van het Milieu-Team.
Om een deel van de werklast te absorberen wordt bijstand van een externe milieucoördinator a ratio van 2 à 3 dagen per week gevraagd. Deze persoon zal het Milieu-Team adviseren en steunen om de gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

Scope van de opdracht :
- De dienst Milieu adviseren en steunen
- Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen te beantwoorden.
- Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en toelichten :
o Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties voor Fluxys Belgium en LNG kan leiden;
o De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
o Uitwerken voorstellen voor oplossingen.

Construction & Safety Supervisor (M/V)

Referentie 2131 - Puurs - 10/09/2019

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE:
Deze functie is verantwoordelijk voor het actief ondersteunen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (EHS afdeling) en rapporteert hiervoor aan de EHS manager.

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN :
1.Het zelfstandig inplannen en uitvoeren van risicoanalyses en het in overleg met de betrokken partijen opstellen van correctieve actieplannen
2.Het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken van ongevallen en schierongevallen
3.Het uitvoeren van veiligheidsrondgangen in de verschillende afdelingen en de rapportage hiervan
4.Een actieve deelname aan het contractor safety beleid inclusief het uitvoeren van werfrondgangen
5.Het leiden van ‘Limited Duration Teams’ in kader van veiligheidsspecifieke projecten m.b.t. hoog risico activiteiten (werken op hoogte, betreden van besloten ruimte, toestellen onder druk …)

TAKEN
Korte projecten uitvoeren, alles rond hazards/vergunningen/betreden van gesloten ruimten/..., risico analyses opstellen.

2 Medior / Senior Automation Engineer (M/V)

Referentie 2033 - 10/09/2019

FUNCTIE

Ondersteuning van de productie.
Ondersteuning opstart nieuwe afvullijn
Optimalisaties uitwerken.
Veel contacten met de operatoren
Mogelijkheid om een support te geven per telefoon indien nodig.

Technisch - Administratieve Assistant (M/V)

Referentie 2035 - Brussel - 9/09/2019

FUNCTIE

* Je staat in voor een gevarieerd pakket aan administratieve takenn zoals:
- Het opvolgen van bestellingen.
- Het analyseren van lasboeken, Iso's en plannen om een tabel schraapbaarheid op te stellen.
- Het opzoeken van technische gegevens en plannen in databases
- Het klaarmaken van technische dossiers van schrapingen.
- Administratieve ondersteuning bieden aan de ploegen ten velde.
* Je volgt de rapportering van de resultaten door de InLine Inspections - contractanten op.
* Je bent een tussenpersoon tussen de InLine Inspections - contractant en onze interne dienst die de data verwerkt.
* Je woont vergaderingen bij en neemt nota's om nadien het verslag van deze vergadering op te maken.
* Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor zowel interne als externe klanten, zowel per mail als via de telefoon.
* Dit alles met als doel een uistekende dienstverlening te verzekeren.

Site Coordinator (M/V)

Referentie 2104 - Brussel - 4/09/2019

FUNCTIE

Voor het departement Projects Pipelines et Installations, zijn we op zoek naar
(m/v) :
« Site coordinator » Constructie en aanpassingen van stations en
leidingen (Externe medewerker)

▪ Opvolging en coördinatie van werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein samen met de Projectleider.
▪ Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (Plannen, Technisch bestek, Uitvoeringsmethoden, …).
▪ Opvolging en respect van de dagelijkse veiligheid (controle van de instructies, VCA aspecten, werkvoorbereiding, …).
▪ Respect van de planning tijdens de uitvoering der werken (interventietermijnen, coördinatie van de externe en interne actoren, …).
▪ Controle en respecteren van het budget (controle uitgevoerde prestaties, opvolging van
werken in regie en volgens vaste contracten, …).
▪ Administratieve taken tijdens de uitvoering van de werken (bestellingen plaatsen, ontvangst materiaal, opmaken van lasboeken, as-built plannen opmaken.
De projecten hebben betrekking tot uitvoering van aanpassingswerken in Stations- en Leidingbouw.

Assistent Project Ingenieur / Werkvoorbereider

Referentie 1991 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

- Assisteren van de Project Ingenieur.
- Aard en omvang van de werkzaamheden bepalen (disciplines bordenbouw, automatisatie, instrumentatie, bekabeling, elektrische veiligheid, …)
- Inplannen van de werkzaamheden in overleg met de coördinator van de dienst.
- Uitvoeren van de werkvoorbereiding.
- Verzamelen van de nodige gegevens (elektrische schema's, documentatie, …) die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- De nodige materialen en/of diensten bestellen na overleg met de Project Ingenieur.
- Deelnemen aan vergaderingen i.v.m. nieuwe projecten.
- Instaan in de Field bij uitvoering van de werken en bij het opstarten.

Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2106 - Antwerpen - 4/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Uitwerken van projecten, opdrachten en/ of deelopdrachten voor nieuwbouw en wijzigingen aan Elektro-installaties onder begeleiding van bedrijfsopvolger, zoals :
• Budgetteren van materiaal, montage en engineering.
• Opstellen en opvolgen van de termijnplanning.
• Keuze en specificeren van materiaal.
• Voorbereiden van bestelaanvragen en reserveren materiaal.
• Controle van materiaal na levering.
• Maken van uitvoeringsschema’s.
• Zorgt voor alle nodige documentatie en beschrijvingen.
• Dossierbespreking met Werkplaats en Werkvoorbereiding.
• Voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en milieueisen alsook aan de interne en externe richtlijnen.
 

Technieker / Voorbereider Bouwkunde (M/V)

Referentie 2108 - Kanaalzone Gent / Terneuzen - 4/09/2019

Voor het onderhoud aan infrastructuur/industriële betonstructuren en gebouwen/staalconstructies

De taken van deze functie :

- Organisatie van preventief en curatief onderhoud
- Voorbereiding, planning en coördinatie van herstellingswerken aan diverse infrastructuur elementen
- Opvolgen van de werken door de aannemers
- Toepassen van het veiligheidsbeleid
- Beheer van de meerwerken
- Assisteren bij de oplevering van de werken
- Beheer van de magazijnvoorraden
- Opstellen en opvolgen van schadedossiers

Senior Piping Designer (M/V)

Referentie 1993 - Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

- Opstellen van 3D piping modellen.
- Uitvoeren van studietekeningen rekening houdend met proceseisen, supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs.
- Opstellen van de materiaallijsten.
- Naleven van alle standaards en normen van de klant.

Lead E & I Engineer (M/V)

Referentie 1963 - 4/09/2019

FUNCTION

Deliverables to be made :
•             Electrical load list
•             Relief and control valve preliminary datasheets
•             Instrument index list
•             Instrument specifications (per tag or group of tag numbers)
•             Typical One line diagram
•             Master loop diagram
•             General control philosophy
•             Control & electrical rooms set-up

 

E & I Designers (M/V) - Regio Geel-Mol / Geel + Regio Antwerpen / Zwijndrecht (M/V)

Referenties 1986/1987 - 4/09/2019

FUNCTIE

- Up to date houden van elektrische schema’s.
- Uitvoeren van elektrisch detailontwerp (midden spanning en laagspanning).

Werftoezichter (M/V)

Referentie 2103 - Regio Antwerpen - 4/09/2019

FUNCTIE

Taken Werftoezichter Oosterweelwerf

Dagelijkse opvolging van de activiteiten (planning/technisch/administratief) op de werven:

 • Frequente contacten op het terrein met de hoofdtoezichters van de verschillende actieve aannemers (burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, mechanische constructie,…) waarvan de uitvoering van de werken i.h.b. de uitvoeringsmethoden en de vordering in de nabijheid van de leidingen van de klant aandacht vereisen om de veiligheid van de infrastructuur van de klant te borgen.

E & I Designer (M/V)

Referentie 1974 - 4/09/2019

FUNCTIE

 • Ontwerpen, specificeren en tekenen van elektrische voorzieningen en instrumentatie (vnl. in de process-industrie).
 • Je maakt ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detaildocumenten zoals loop diagrams, instrument index, cable(tray) lay-out,…
 • Je kiest de juiste materialen en instrumentatie en maakt begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering.
 • Je maakt rekwisities en technische werkomschrijvingen.
 • Je controleert de kwaliteits- en veiligheidseisen van het werk dat wordt opgeleverd.
 • Naast het checken van ontwerpdocumenten zorg je ervoor dat de elektrische veiligheidsrichtlijnen en eisen van de klant in het ontwerp worden opgenomen.

Meet- en Regeltechnieker (M/V)

Referentie 2105 - Antwerpen - 3/09/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

de standaard meet- en regelwerkzaamheden:
• Calibraties van transmitters (P, T, dP, F)                      
• Werkzaamheden aan kleppen en auxiliaries (solenoid ventielen, positioners, boosters,...)
• Beperkte aanpassingen en reparaties van bekabeling en tubing
• Calibraties van analysers is een plus

Werftoezichter (M/V)

Referentie 2103 - Antwerpen - 30/08/2019

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

Dagelijkse opvolging van de activiteiten (planning/technisch/administratief) op de werven:
- Frequente contacten op het terrein met de hoofdtoezichters van de verschillende actieve
aannemers (burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, mechanische constructie,…)
waarvan de uitvoering van de werken i.h.b. de uitvoeringsmethoden en de vordering in de
nabijheid van de leidingen van de klant aandacht vereisen om de veiligheid van de infrastructuur van de klant te borgen.

Site Coordinator (M/V)

Referentie 2104 - Brussel - 30/08/2019

Voor het departement Projects Pipelines et Installations, is onze klant op zoek naar (m/v) :
« Site coordinator » Constructie en aanpassingen van stations en leidingen (Externe medewerker)

▪ Opvolging en coördinatie van werken Burgerlijke Bouwkunde en Piping op het terrein samen met de Projectleider.
▪ Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (Plannen, Technisch bestek, Uitvoeringsmethoden, …).
▪ Opvolging en respect van de dagelijkse veiligheid (controle van de instructies, VCAaspecten, werkvoorbereiding, …).
▪ Respect van de planning tijdens de uitvoering der werken (interventietermijnen, coördinatie van de externe en interne actoren, …).
▪ Controle en respecteren van het budget (controle uitgevoerde prestaties, opvolging van werken in regie en volgens vaste contracten, …).
▪ Administratieve taken tijdens de uitvoering van de werken (bestellingen plaatsen, ontvangst materiaal, opmaken van lasboeken, as-built plannen opmaken.
De projecten hebben betrekking tot uitvoering van aanpassingswerken in Stations- en Leidingbouw.

Technische werfopvolger elektriciteit loopkranen (M/V)

Referentie 2102 - Regio Eeklo - Zelzate - 28/08/2019

Deze functie omvat vooral het voorbereiden en het begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de loopkranen in de diverse productieafdelingen van de klant.

De belangrijkste taken voor deze functie zijn:
- Werkvoorbereiding
- Opmaken vergunningen voor externe contractanten
- Opmaken aanvragen tot bestelling
- Kick-off van de uit te voeren werken
- Opvolgen van de voortgang van de werken
- Opvolgen van de veiligheid van de uitgevoerde werken

Senior Electrical Engineer (M/V)

Referentie 2100 - Zwijndrecht - 13/08/2019

Wij zijn dringend op zoek naar een Senior Electrical Engineer. Inschakeling in vestiging van klant te Zwijndrecht.

Vermoedelijke duur: tot eind 2019

Functieomschrijving:
•         Je ontwerpt elektrische hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties tijdens de feasibility fase, basic- en detailengineering.
•         Je stelt technische specificaties op.
•         Je voert kabel-, kortsluit- en vermogensberekeningen uit. Je stelt vermogenbalansen, one-linediagramma's op.
•         Je maakt budgetramingen, technische lastenboeken, prijsvraagdossiers e

2 Techniekers Gebouwen

Referentie 2101 - Brussel - 13/08/2019

Algemeen

Building & facility management staat in voor het onderhoud, de werken, het ruimtebeheer, de beveiliging, de veiligheid, de facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van de administratieve gebouwen (Maatschappelijke Zetel en Anderlecht – CGB) en zorgt ervoor dat op beide sites de strategische installaties (data centers, dispatching) 24u/24u, 7d/7d operationeel blijven.
Omwille van verschillende redenen (vertrek van een collega, garantie naar dienstverlening, impact van lopende en toekomstige projecten rond gebouwen, …) zijn we op zoek naar 2 techniekers gebouwen.

Takenpakket (processen)

 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de gebouwen (HVAC, laagspanning, hoogspanning, brandpreventie en bestrijding, liften, sanitaire installaties, loodgieterij, elektromechanische uitrustingen, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, …)
 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de noodgroepen en UPS installaties.
 • (Mogelijke) deelname aan lopende projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties door middel van opmaak lastenboek,…
 • Beheer van badges en het centrale badgeregistratiesysteem

Technician E & I (M/V)

Referentie 2093 - Regio Antwerpen - 22/07/2019

In deze functie zal de persoon instaan voor de volgende taken:
* Deze persoon voert werken uit die noodzakelijk zijn voor de installatie, het goed functioneren, het onderhoud en de reparatie van Meet- en Regeltoestellen.
* Voert werken uit, die essentieel zijn voor zijn werkgebied, zoals herstellen, vernieuwen, in dienst nemen, kalibreren, configureren, meten, ijken, inregelen met de daarbij behorende gereedschappen en technieken.
* Doet ook mechanische handelingen, zoals boren, zagen, vijlen, draaien, lassen. (iets minder belangrijk,😊)
* Leest stroomschema's, interpreteert ze, past ze aan en houdt ze op de laatste stand.

Automation Engineer m/v

Referentie 2078 - 9/07/2019
 • Minimum 5 years work experience in industry sector, preference for experience in pharma sector.
 • Ability to work in team
 • Autonomous, proactive
 • Project management skills (follow up: from spec to orders and delivery).
 • Troubleshooting for automation issues

Electrical Engineer

Referentie 2086 - 9/07/2019
 • De Engineer ressorteert rechtstreeks onder de Lead Engineer en/of het afdelingshoofd en functioneel onder de lead engineer of projectleider van het projectteam waar hij op dat moment deel van uitmaakt.
 •  
 • Doel van de functie
 • Het voorbereiden, plannen en uitvoeren van mono disciplinaire of multi disciplinaire ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden in de diverse engineeringfasen van het project. Dit, geheel conform het opgestelde programma van eisen, de geldende wet- en regelgeving, de vaktechnische richtlijnen en de klanteisen, om een bijdrage te leveren aan de realisatie van het ontwerp te gebruiken voor werkzaamheden in de vervolgfase van het project.

Project Ingenieur infrastructuur (M/V)

Referentie 2022 - Regio Gent - 20/03/2019

- Voor de opvolging en coördinatie van een aantal grotere infrastructuur projecten zijn wij op zoek naar een projectingenieur infrastructuur.
- In deze boeiende functie krijg je als projectingenieur de verantwoordelijkheid over uiteenlopende projecten in de waterbouw.
- Je begeleidt de projecten van de ontwikkeling tot en met de realisatie met veelvuldig overleg met allerlei stakeholders