Project Manager met specialiteit civiele werken (M/V)

Referentie 2167 - 16/12/2019

Onder civiele werken verstaan we :

  • Bruggen, keermuren, kraanbalken, grond- en bevloeringswerken, hoogspanningscabines, staalstructuren
  • Terreinverlichting, poorten en toegangscontrole, hoogspanning-, laagspanning- en databekabeling…

In het kader van de strategische ontwikkeling van onze klant worden er de komende jaren ingrijpende infrastructuurprojecten ontwikkeld en uitgevoerd op zowel Europa Terminal als Noordzee Terminal. Voor deze projecten wil de klant zijn team versterken met een project managers met ervaring in burgerlijke bouwkunde.

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:

• Je vertegenwoordigt het civiele luik binnen het / de projectteam(s) en in overleg met het projectteam en projectleiding worden de doelstellingen, scope en randvoorwaarden van het project bepaald.
• Je staat garant voor een kwalitatieve projectopvolging en rapportering, van ontwerp tot oplevering. Je volgt budgetten op, waakt over de planning en de geleverde kwaliteit.
• Je beheert en coördineert de processen van: voorontwerp, detailontwerp, budgetraming, omgevingsvergunningsaanvraag, lastenboeken en werfopvolging ook al worden deze grotendeels uitbesteed aan studiebureaus.  Je maakt aanbestedingsdocumenten op voor selectie van die studiebureaus. 
• Je bent betrokken bij evaluatie van offertes, vooral vanuit technisch oogpunt maar ook in verband met contractclausules. Je controleert specificaties en voert verduidelijkings-gesprekken met aanbieders.  Dit alles in overleg met de aankoopafdeling. Je hebt een adviserende rol bij de gunning.
• Je voert de day-to-day communicatie met aangestelde studiebureaus en aannemers. Je treedt op als tussenpersoon tussen externe en interne partijen en je bent de drijvende kracht achter de voortgang van het project.
• Je verzorgt de projectrapportage naar de projectleiding en PMO
• Je waakt erover dat de geldende normen en interne bedrijfsstandaarden worden toegepast.
• Je werkt actief mee aan een cultuur waar efficiëntie en veiligheid centraal staan.

Je rapporteert aan Manager Civil Infrastructure.

Profiel:

Opleiding:  Master diploma: burgerlijk ingenieur bouwkunde, industrieel ingenieur bouwkunde, architect of ingenieur-architect.
Ervaring:  Ervaring in een gelijkaardige functie is noodzakelijk
Grondige kennis van MS Office
Ervaring in een havenomgeving is een pluspunt
Talen:   Nederlands – Engels zeer goede kennis, zowel gesproken als geschreven.

Competenties:
• Initiatiefnemer, ‘can do’ mentaliteit
• Planmatig en analytisch
• Communicatief en sociale vaardig ten opzichte van onze klanten en collega’s
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook in een team
• Cijfermatig kunnen werken
• Kunnen omgaan met deadlines