Operational Administrative Buyer

Ref 2504 - 3/02/2022
 • - Administrative service within the purchasing department
 • - Strict follow-up of the purchasing process and the creation of purchase orders within the deadline
 • - Follow-up towards the internal customer & suppliers regarding the purchase orders and support them with the correct info
 • - Delivery of input when there is need for optimization of the process of the follow-up

Ontwerper

Ref 2505 - 3/02/2022
 • Opmaken van ontwerpen voor verleddingsprojecten van de openbare verlichting met als doel tijdig kwalitatieve, technisch uitvoerbare en kostenefficiënte ontwerp- en uitvoeringsdossiers te hebben voor de uit te voeren werken.
 •  
 • Een verleddingsproject bestaat uit volgende stappen:
 • - Uitvoeren van een lichtstudie (gebruikt programma: Ulysse)
 • - Tekenen van de uitvoeringsplannen (As Is en To Be)
 • - Klaarzetten van de technische databanken (OV Web)

P&ID tekenaar

P&ID - 3/02/2022
 • Intekenen/ opmeten in de field – fieldchecks
 • Opmaken P&ID’s, isometrieën, modelleringen en andere documenten
 • Opmaken van materiaallijsten, instrumentlijsten, valve lijsten, motorlijsten…
 • As-built documenteren
 • Aanpassingen nieuwe/ bestaande tekeningen
 • Rimses en AutoCAD

PLC Programmatie

PLC - 2/02/2022
 • - Kennis van elektrische schema's, elektriciteit
 • - Kennis PLC systemen, Componenten van Continental (automotive), geprogrammeerd in Logi.CAD (ervaring met soortgelijke software is ook OK, TWINcad bij TAL)
 • - Automotive industrie met gestructureerd proces voor softwareontwikkeling met 'recruiments', 'implementation', 'unit test', ... proces in opbouw
 • - Wetenschap hebben van 'version control' software (GitHub?)

E/I Designer m/v

REF 2464 - 24/01/2022
 • - Controle van elektrische en instrumentatieschema's en de doorgevoerde verbeteringen en aanpassingen
 • - Beheer van de technische tekeningen zowel voor het sturen naar als na het terugkrijgen van de tekenaars
 • - Bepalen van de kosten van de technische tekeningen
 • - Beheer van de technische tekeningen middels excel en SAP

Project en mechanisch verantwoordelijke nieuwbouwprojecten hijskranen (m/v) REF 2407

REF 2407 - 24/01/2022
 • Je zal tewerkgesteld worden in de kraanbouwcel
 • In deze functie ben je projectverantwoordelijke voor nieuwe kranen, én tevens per project verantwoordelijk voor de discipline van mechanica en staalconstructie.
 •  
 • Jouw rol in ieder project
 • In samenspraak met de betrokken partijen binnen ArcelorMittal leg je de basisvereisten voor de nieuwe kraan vast

Project en elektrisch verantwoordelijke projecten hijskranen REF 2406 m/v

REF 2406 - 24/01/2022
 • Je zal tewerkgesteld worden in de kraanbouwcel
 • In deze functie ben je projectverantwoordelijke elektrische ombouwen en nieuwe kranen, én tevens per project verantwoordelijk voor de discipline van elektrische aandrijvingen en installaties.
 •  
 • Jouw rol in ieder project
 • In samenspraak met de betrokken partijen leg je de basisvereisten van de opdracht vast. 

Milieucoördinator

REF 2380 - 24/01/2022
 • - De dienst Milieu adviseren en steunen
 • - Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen
 • te beantwoorden
 • - Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse
 • Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en
 • toelichten
 • * Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties kan hebben
 • * De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat
 • tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
 • * Uitwerken voorstellen voor oplossingen.

Projectleider pipelines

Ref 2482 - 24/01/2022
 • - Coördineren en realiseren van leidingbouwprojecten teneinde deze uit te voeren binnen de afgesproken termijn en conform de wettelijke eisen, kwaliteitsprincipes, betrouwbaarheid en veiligheid en dit alles rekening houdend met de budgetaire overwegingen
 • - Je leidt van begin- tot eindfase verschillende nieuwbouw- en aanpassingsprojecten van de transportinfrastructuur (pijpleidingen)

Site Coordinator Constructie, onderhoud en aanpassingen van leidingen en stations

REF 2483 - 24/01/2022
 • - Opvolging en coördinatie van werken burgerlijke bouwkunde en piping op het terrein samen met de projectleider
 • - Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (plannen, technisch bestek, uitvoeringsmethoden)
 • - Opvolging en respect van de dagelijkse veiligheid (controle van de instructies, VCA aspecten, werkvoorbereiding ...)
 • - Respect van de planning tijdens de uitvoering der werken

Automation Engineer

REF 2484 - 24/01/2022
 • ▪ Binnen het studiebureau, en in samenspraak met je collega’s van process, piping en E&I, sta je in voor het mee uitdenken van de regeling en bewaking van de installaties (basic en detailed design, precom/com en as built). Je doet dit op basis van de projectgegevens, de dimensioneringsnota’s, de procesnota’s en de geldende technische standaarden en codes; hiertoe maak je engineeringdocumenten op zoals datacommunicatie schema’s, functionele analyses & beschrijvingen,specificaties, data sheets, lastenboeken, testprogramma’s, enz.;

Technisch administratief service back office & Governance

REF 2370 - 24/01/2022
 • - Het beheer en het kwaliteitsvolle onderhouden van een database van plannen (versies en metadata).
 • - Het beheren van constructiedossiers.
 • - Opzoekingen van High Voltage, Low Voltage en LA&S plannen in ProjectWise.
 • - Het beheren van contacten met externe partijen in ProjectWise, en de nodige acties ondernemen: planaanvragen, verificaties, opmerkingen, terugkerende - plannen, ....

Cost Controller REF 2460 m/v

REF 2460 - 20/01/2022
 • A Project Cost Controller oversees the financial course of one or more projects, 
 • and that involves a lot. When a new project is started, the Project Cost Controller will prepare the required budget for this. ...
 • In addition, he ensures that the costs incurred are in line with what was budgeted.

STIP Coördinator REF 2459 m/v

REF 2459 - 20/01/2022
 • Iemand die stelling, isolatie, tracing en painting werkzaamheden plant en opvolgt
 • Je coördineert de stellingbouw-, tracing-, isolatie-, en schilderwerken uitgevoerd door diverse contractorfirma’s.
 • Je fungeert als interface tussen de aanvragers die de opdrachten initiëren en de contractoren die de opdrachten uitvoeren en je stemt deze werken dagelijks af en plant ze in op een dag- en weekplanning.

Designer

Designer - 20/01/2022
 • Voert de studies autonoom uit en levert alle documenten en plannen die nodig zijn voor de goede uitvoering van het project
 • Voor bepaalde projecten werkt hij/zij nauw samen met externe studiebureaus en garandeert de opvolging en waarborgt de kwaliteit via controle
 • Waarborgt de kwaliteit en de coherentie van de oplossingen ten opzichte van de andere disciplines

E/I Engineer REF 2457 m/v

REF 2457 - 20/01/2022
 • • Uitvoeren van E&I deel van CAPEX projecten/MOC’s/onderhoudsprojecten
 • • Scope vastleggen met opdrachtgever
 • • Opmaak van sturingsbeschrijving/vergrendelingen/stappenplan
 • • Scope voor software engineering opstellen

Detailed instrumentation designer REF 2458 m/v

REF 2458 - 20/01/2022
 • - Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte gedetailleerde uitwerking van instrumentele projecten binnen de vooropgestelde timing en kosten volgens de geldende afspraken van de klant.
 • - Hij/zij is in staat om engineering informatie, aangereikt via de basic engineer, om te zetten naar een gedetailleerd en correct constructiepakket (o.a. transmittal, elektrische schema’s, werkbeschrijving, instrument specificaties, proces sepcificaties, tekeningen, AREI ... )

Designer Secondary Services m/v

Ref 2474 - 13/01/2022
 • De Designer Secondary Systems maakt deel uit van het projectteam dat wordt geleid door de projectverantwoordelijke. Hij/zij is verantwoordelijk voor de studies met betrekking tot secondary systems. Dit zijn studies over de elektrische apparatuur voor de beveiligingsysteem, controlesysteem, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.
 • Je staat de projectverantwoordelijke bij tijdens de haalbaarheids- of voorstudiefase van het project.

Material planning manager m/v

REF 2468 - 13/01/2022
 • - Het coördineren van alle activiteiten mbt de aankoop, materiaal planning en voorraad beheer van alle productiecomponenten en grondstoffen
 • - Leidt een team van 2 operationele aankopers, 2 material planners & 1 inventory reporting & material planning project lead
 • - Beheert samen met het team een voorraad van +- 110 mio €

Automation Engineer

Automation Engineer - 7/01/2022
 • Je beheert overkoepelend de automatiseringssystemen op de verschillende terminals van de klant. Deze systemen omvatten alle apparatuur en netwerken vanaf de field stations tot en met de interface met de ERP systemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de lange termijn strategie op met betrekking tot automatiseringssystemen, dit op het gebied van netwerken, hardware en software.
 • Je stelt procedures en instructies op met betrekking tot nieuwbouw, onderhoud en modificatie.

Document Control Specialist m/v

Ref 2462 - 5/01/2022
 • Your mission will be to take responsibility for managing the consistency of documentation between our internal document system and the client’s document system during the whole project timeline. You are a part of the project team and manage all documentation following the specific project disciplines in an integrated document managing system.

Logistiek coördinator m/v

Logistiek coördinator (REF:2454) - 14/12/2021
 • Het ondersteunen van de planning van bepaalde producten
 • Het administratief verwerken van gegevens uit de productiebedrijven
 • Het communiceren met interne partijen, alsook externe partijen

Ingenieur machineveiligheid REF 2378 m/v

Ingenieur machineveiligheid - 10/12/2021
 • Verantwoordelijk voor het elektrotechnisch deel van machineveiligheid
 • Je bent betrokken bij alle fasen van de projecten
 • Opstellen van het testplan voor de besturing van de systemen

Administratief bediende

Administratief bediende (REF:2413) - 7/12/2021
 • Timecontrolling :Verwerken van prestaties ter voorbereiding van loonsverwerking
 • Opmaken proforma facturen en opvolgen van goedkeuringen
 • Opmaken PO/SES onderaannemers

Industrialization/Mechanical Engineer m/v

Industrialization/Mechanical Engineer (REF:2402) - 3/12/2021
 • Guide project teams as mechanical designer and support in the design, development and implementation of flexible and lean processes, state of the art techniques and efficient toolings

 • Influence the design for Automation and testability to ensure cost-effective test solutions and smooth production flows

 • Point of contact for external contacts to support our projects

Industrialization/Automation Engineer

Industrialization/Automation Engineer (REF 2401) m/v - 3/12/2021
 • Guide project teams as automation expert and support in the design, development and implementation of flexible and lean processes, state of the art techniques and efficient toolings

 • Support manufacturing teams where needed

 • Initiate and implement improvement ideas

Terminal planner

Terminal planner (Ref:2400) - 2/12/2021
 • Je staat in voor het opstellen en opvolgen van de orderplanning in functie van alle transportmodi en interne transferts
 • Je stemt de planning af met scheepsagenten, railproviders, transporteurs en surveyors en onderhoudt een goede relatie met hen
 • Je bent verantwoordelijk voor de stockplanning, controleert de bookstock en voert correcties uit m.b.t. tot tank- en productfiles, zodat een correcte voorraadadministratie en rapportering aan de klanten op elk moment gegarandeerd is

Technisch- administratief bediende

Technisch- administratief bediende (Ref: 2399) - 30/11/2021
 • U biedt ondersteuning aan projectleiders en studie-ingenieurs bij de opmaak van hun projectdossiers en bent bereidwillig in groep samen te werken
 • U voert administratieve taken uit zoals het opmaken van uitvoeringsbonnen
 • U gebruikt verschillende informatieplatformen zoals Osiris, Powalco of Gipod. (Deze platformen brengen alle info over geplande en huidige werken op verschillende openbare domeinen samen om er zo voor te zorgen dat verschillende nuts- en wegenwerken gelijktijdig kunnen plaats vinden)

Technical writer REF 2377 m/v

Technical writer - 18/11/2021
 • Samenwerken met engineers, softwareontwikkelaars, product managers, en technici in het werkveld
 • Identificeren van gebruikersbenodigdheden, gebruik cases en metriek voor priorisering
 • Schrijven van content, rekening houdend met het niveau van gebruiker

Werfleider E&I REF 2366 m/v

Werfleider E&I - 17/11/2021
 • Je volgt werkzaamheden op
 • Het opstellen en uitvoeren van kwaliteitschecklijsten
 • Je volgt budgetafwijkingen opvolgen en rapporteren

Sr. Document Controller m/v REF 2364

Sr. Document Controller - 17/11/2021
 • Je kan meetings organiseren met de juiste personen om data aan te vullen
 • Je maakt en geeft opleiding aan alle users
 • Admin-rol opnemen en prepareren om over te dragen aan een interne admin

Projectingenieur

Projectingenieur - 26/10/2021
 • Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van studies en projecten
 • Plannen en rapporteren met betrekking tot het project
 • Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele

Projectleider

Projectleider - 26/10/2021
 • Opvolgen van aannemers (waarvan sommige met ingebrekestellingen)

 • Besprekingen en onderhandelingen voeren met de aannemers ondersteund door de aankoopdienst

 • Dient als team samen te werken met Studiebureau

Work clearance management

Work clearance management - 7/10/2021
 • Opmaken en opladen van inbeslagnamepunten op de correcte locatie binnen de SAP-boom
 • Vertalen van inbeslagnames naar templates
 • Combineren van de templates tot VeiligheidsToepassingen

werkvoorbereider elektro

werkvoorbereider elektro - 7/10/2021
 • Elektrische schema’s lezen, begrijpen en interpreteren
 • Voorbereiden van schema’s
 • Voorbereiden van de projecten

Project- en mechanisch verantwoordelijke

Project- en mechanisch verantwoordelijke - 7/10/2021
 • Opmaken en opvolgen van bestellingen
 • Opmaken van de planning van het project in overleg met productie, onderhoud en contractanten
 • Risico inschattingen maken

Technisch administratief bediende

Technisch administratieve bijstand - 7/10/2021
 • Je werkt binnen de dienst Inventory Control, die verantwoordelijk is voor de tijdige beschikbaarheid en de kwaliteit van het technisch materiaal (buizen, afsluiters, …) dat gebruikt wordt bij de constructieprojecten en andere interventies op ons gasnetwerk
 • Je staat in voor de voorbereiding en opvolging van dossiers betreffende ontvangst van technisch materiaal en kwalificaties van leveranciers. Dit bestaat uit: - Instaan voor een proactieve regelmatige opvolging van bestellingen van technisch materiaal en van de goede ontvangst hiervan
 • Opstellen van correspondentie bestemd voor de leveranciers (respect voor technische inspecties, ...)

Elektrisch werkvoorbereider

Elektrisch werkvoorbereider - 9/09/2021
 • Voorbereiden en aanpassen van schema's
 • Voorbereiden van kabellijsten
 • Voorbereiden van projecten

 

Mechanisch Project Leider

Mechanisch Project Leider - 9/09/2021
 • Kritisch bekijken van de haalbaarheid van de uitvoering (van een project) in de ontwerfase in overleg met de project ingenieur, onderhoud/ productie en externe firma's
 • Opmetingen doen van machine onderdelen en - lay-outs 
 • Het maken van schetsen en tekeningen

Lubrification technician

Lubrification technician - 17/08/2021
 • Het uitvoeren van het periodieke smeer-technisch onderhoud van de industriële installaties bij onze klanten en dit in lijn met de geldende QHSE-richtlijnen.
 • Het up to date van het onderhoudsplan en beoordelen van smeertechnische toepassingen op hun effectiviteit.
 • Zorgen voor het aanwezig zijn van de juiste vetten en tools.

Industrieel elektrotechnieker

Industrieel elektrotechnieker - 17/08/2021
 • Maken en monteren secundaire kabelwegen en ondersteuningen.
 • Trekken van voedingskabels en signaalkabels (ook grotere secties).
 • Ontmantelen en aansluiten van vermogenkabels en stuurkabels.

E&I technieker

E&I technieker - 17/08/2021
 • Je ziet veiligheid als prioriteit.
 • Je kan P&ID/loopdiagrams/hook-ups lezen en interpreteren.
 • Je bent expert in M&R technieken, regelkringen, metingen.

Industrieel shift technieker

Industrieel shift technieker - 17/08/2021
 • Vaststellen van de storing in het vakgebied mechanica, elektriciteit, pneumatica, hydraulica en plc sturingen.
 • Analyseren van de storing, eventueel na analyse op de schema’s.
 • Autonoom uitvoeren van de herstelling, ervoor zorgen dat deze snel, kwalitatief en veilig wordt opgelost.

Maintenance Engineer/ Reliability Engineer

Maintenance Engineer/ Reliability Engineer - 17/08/2021
 • Technische problemen op een efficiënte wijze oplossen en ervoor zorgen dat de onderhoudsafdeling zijn ondersteunende rol naar productie kan vervullen vanuit een doorgedreven samenwerking
 • Analyseren van mogelijke verbeteringen aan de machines en het onderzoeken van technische en complexe technische storingen.
 • Ondersteunen van de Technical Manager bij implementatie van aanbevelingen/projecten en in diverse productie gerelateerde administratieve opdrachten

Productsupervisor

Productsupervisor - 17/08/2021
 • Realiseer het maandelijks verpakkingsplan, gedefinieerd door de logistieke afdeling en uitgewerkt in samenspraak met planning, rekening houden met de voorziene PO's.
 • Volg op dagelijkse basis het weekplan dat samen met planning werd afgesproken.
 • Vermijd rupturen in de markt.

Quality manager

Quality manager - 16/08/2021
 • Je beheert de klachten in SAP en weet de juiste prioriteiten te leggen met zicht op de verdere verwerking.
 • Je coördineert het verdere onderzoek en beheert hierbij de timing van de verwerking van de klacht.
 • Je rapporteert over klachtenopvolging volgens de interne KPI’s

Facility Management

Facility Management - 13/08/2021
 • Het uitwerken van een onderhoudsplan voor de komende jaren.
 • Je formuleert technisch onderbouwde en financieel verantwoorde voorstellen.
 • Aanspreekpunt zijn voor de mensen van R&D voor alle facility gerelateerde zaken.

Senior Corporate Recruiter

Senior Corporate Recruiter - 13/08/2021
 • Templates ontwikkelen voor de verschillende fasen in het recruitment proces
 • Genereren van instroom via verschillende kanalen
 • Samenwerking met verschillende leveranciers beheren

Account Manager

Account Manager - 10/08/2021
 • Beheer en uitbouwen klantenrelaties  
 • Contacteren en bezoeken van (potentiële) klanten 
 • Beheren van klantenfiches in het CRM-pakket

Sr. Process Engineer

Sr. Process Engineer - 10/08/2021
 • Opstellen van PFD & P&ID’s.
 • Maken van pomp berekeningen.
 • Opstellen van proces datasheets.

E&I Engineer

E&I Engineer - 9/08/2021
 • Je beheert overkoepelend de E&I systemen op de verschillende terminals van onze klant. Deze systemen omvatten de elektrische verdeelsystemen tot op de eindverbruikers alsook alle field instrumentatie tot op de field stations van het automatiseringssysteem.
 • Je bent verantwoordelijk voor de lange termijn strategie op met betrekking tot deze systemen.
 • Je stelt procedures en instructies op met betrekking tot nieuwbouw, onderhoud en modificatie.

Automation Engineer

Automation Engineer - 9/08/2021
 • Je beheert overkoepelend de automatiseringssystemen op de verschillende terminals van de klant. Deze systemen omvatten alle apparatuur en netwerken vanaf de field stations tot en met de interface met de ERP systemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de lange termijn strategie op met betrekking tot automatiseringssystemen, dit op het gebied van netwerken, hardware en software.
 • Je stelt procedures en instructies op met betrekking tot nieuwbouw, onderhoud en modificatie.

Civil Engineer

Civil Engineer - 9/08/2021
 • Begeleiding bieden bij het opstellen van lastenboeken, meetstaten en prijsvergelijkingen.
 • Uitwerken van de detail engineering.
 • Je fungeert als aanspreekpunt tijdens de uitvoering.

(Jr.) Assistent Werfleider

(Jr.) Assistent Werfleider - 29/07/2021

Om ons team tijdelijk te versterken zijn we op zoek naar een junior assistent werfleider. 

Site Coordinator Installations (M/F)

Referentie 2291 - 20/01/2021

 

 • Opvolging en coördinatie van elektriciteitswerken op het terrein samen met de Projectleider (aanpassingen van de "Stations").
 • Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (Plannen, Technisch bestek, Uitvoeringsmethoden, ...).
 • Interpretatie van elektrische schema"s en PID's. Kennis van PLC is een pluspunt.

Technical Writer Technologie Gas (m/v)

Technical Writer Technologie Gas (m/v) - 15/01/2021
 • Ondersteuning bieden bij het schrijven van technische documenten.
 • In hoofdzaak werkinstructies voor het uitvoeren van gaswerkzaamheden.