Site Coordinator Installations (M/F)

Referentie 2291 - 15/01/2021

FUNCTIE

 • Opvolging en coördinatie van elektriciteitswerken op het terrein samen met de Projectleider (aanpassingen van de "Stations").
 • Controle van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de werken (Plannen, Technisch bestek, Uitvoeringsmethoden, ...).
 • Interpretatie van elektrische schema"s en PID's. Kennis van PLC is een pluspunt.
 • Opvolging en respect van de dagdagelijkse veiligheid (controle van de instructies, VCA-aspecten, werkvoorbereiding, ...).
 • Tijdens de testfases, problemen kunnen opsporen en dit met de ploeg oplossen (PL, exploitatie, ...).
 • Respect van de planning tijdens de uitvoering van de werken (interventietermijnen, coördinatie van de externe en interne actoren ...).
 • Controle op en respecteren van het budget (controle op uitgevoerde prestaties, opvolging van werken in regie en volgens vaste contracten, ...).
 • Administratieve taken tijdens de uitvoering van de werken (bestellingen plaatsen, ontvangst materiaal, opmaken van lasboeken, as-built plannen opmaken..

.De projecten hebben betrekking op de uitvoering van de aanpassingswerken, onderhoudswerken in "Stations" (installaties met omheiningen).

Werfcoördinator Riolering (M/V)

Referentie 2340 - Groot-Bijgaarden - 15/01/2021

FUNCTIE

Als werfcoördinator maak je deel uit van de afdeling Studies & Aanleg van de klant.

 • Je staat in voor het voorbereiden, plannen, coördineren, opvolgen en administratief en financieel afhandelen van de uit te voeren rioleringswerken met als doel de werken uit te voeren conform de voorschriften van de klant en gemaakte afspraken binnen het vooropgestelde budget.
 • Eveneens volg je inhoudelijk de Lokaal Pact dossiers op.
 • Voorbereidingen: inwerken in het dossier, actief deelnemen aan coördinatievergaderingen, detecteren afwijkingen op standaardregels.
 • Coördinatie en opvolging: deelnemen aan werfvergaderingen, detecteren van onregelmatigheden, nemen van acties ter bijsturing.
 • Technisch toezicht: controleren van de uitvoering der werken volgens het tandaardbestek 250 en het bijzonder bestek.
 • Opvolging van de proeven.
 • Schadegevallen: vaststellen, analyseren en oplossen, bepalen van prioriteiten.
 • Veiligheid: inschatten risico's en naleven veiligheidsvoorschriften.
 • Communiceren: met externe en interne partijen.
 • Facturatie: opmaken van staten en registratie.
 • Oplevering: opmaak eindafrekening en laten intekenen van as built in de systemen.
 • Registratie: dagboek der werken.
 • Aannemersevaluatie.
 • Kostenbewust handelen: bij oplossen van technische problemen kostenbewust handelen en pro actief begeleiden van de aannemer en studiebureau.

Toezichter Exploitatie Rioleringen (M/V)

Referentie 2341 - Groot-Bijgaarden - 15/01/2021

FUNCTIE

Voor een goede opvolging van de rioleringswerven, is onze klant op zoek naar een "Toezichter Exploitatie riolering" die zal instaan voor onderstaande taken:

 • Interventies bij storingen op bvb aansluitingen, losliggende putdeksels.
 • Inschatten van situatie en zodoende een interventie voorzien door aannemer.
 • Feedback aan klant en gemeentelijke technische dienst.
 • Bestellen en opvolgen van camera inspectie in rioolstelsels uitgevoerd door derden.
 • Opmaak verslag en op te volgen actielijst.
 • Zelf uitvoeren en interpreteren van een kleinere camera inspectie met ter beschikking gestelde rioolcamera.
 • Opvolgen van kleine netuitbreidingen voor verkavelingen.
 • Werfvergadering te volgen, werfverslag nalezen, opmerkingen overmaken, opvolgen van rondgang…
 • Administratieve opvolging van bovenvermelde taken bvb meetstaat controle en opleveringen.
 • Communicatie met derden (klanten, technische diensten, studiebureau) mbt stand van zaken klachten, werken en dergelijke

Technical Writer Technologie Gas (m/v)

Referentie 2344 - Melle - 15/01/2021

FUNCTIE 

 • Ondersteuning bieden bij het schrijven van technische documenten.
  • In hoofdzaak werkinstructies voor het uitvoeren van gaswerkzaamheden.

 

 

Tekenaar / Ontwerper Elektriciteit (M/V)

Referentie 2329 - Zelzate - 7/12/2020

FUNCTIE

 • Je maakt detail- en plantekeningen aan de hand van as-built opmerkingen op aanwijzingen
 • Je verwerkt opmerkingen door op andere tekeningen
 • Je controleert of de opgegeven opmerkingen in overeenstemming zijn met elkaar
 • Je zorgt ervoor dat de door hem/haar aangepaste tekeningen in overeenstemming zijn met de nodige kwaliteitseisen, normen en coderingen van de klant

Project Engineer (M/V)

Referentie 2297 - Brussel - 30/11/2020

FUNCTIE

Ter ondersteuning van een Project Engineer van onze klant in de Farma on site, zijn we op zoek naar een project ingenieur met kennis / ervaring in Piping & Mechanical & Euipment Engineering om twee interne senior profielen te ondersteunen

In deze functie zal je instaan voor de volgende taken:
 

Mechanische werkvoorbereider (M/V)

Referentie 2328 - 30/11/2020

FUNCTIE

De hiernavolgende taken maken deel uit van je takenpakket:

 • Je bent verantwoordelijk voor de mechanische werkvoorbreiding
 • Je maakt onderhoudspakketten op voor interne en externe uitvoerders
 • Je geeft zelf input ter verbetering van de organisatie van de shutdown

5 Werftoezichters Elektriciteit (signalisatie) voor Limburg (M/V)

Referentie 2305 - 16/10/2020

Wil jij als Werftoezichter Signalisatie meewerken aan ambitieuze projecten?

5 Werftoezichters Elektriciteit (signalisatie) voor Gent (tot de kust) (M/V)

Referentie 2305 - 16/10/2020

Wil jij als Werftoezichter Signalisatie meewerken aan ambitieuze projecten?

5 Werftoezichters Elektriciteit (signalisatie) voor Antwerpen (M/V)

Referentie 2305 - 16/10/2020

Wil jij als Werftoezichter Signalisatie meewerken aan ambitieuze projecten?

Project Engineer Mechanical and Piping (M/F)

Reference 2297 - Brussels - 14/10/2020
 • As a Project Engineer you are responsible for the following tasks:
 • You will support 2 internal senior profiles

Gebouwenbeheerder - allrounder (M/V)

Referentie 1961 - 18/03/2020

Building en facility management staat in voor het onderhoud, werken, ruimtebeheer, beveiliging, veiligheid, facilitaire diensten (catering, schoonmaak, …) van de administratieve gebouwen (Brussel en Anderlecht) en zorgt ervoor dat de strategische installaties (data centers/dispatching) operationeel blijven.

1. Deelname of aansturen van studies, projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties door middel van opmaak lastenboek, …
1a. Projectbeheer van investeringsprojecten voor zowel verfraaiing en/of renovatie van gebouwen als voor technische renovaties (bereik/planning/budget). Concreet betekent dit het volledige proces zijnde voorstudies, studies, lastenboeken, offertes, bestelling, uitvoering tot punchlist, definitieve oplevering en volledig en correct as built dossiers waarvoor moet samengewerkt worden met andere departementen zoals aankoop, engineering, community relations (vergunningen),...