Milieucoördinator

REF 2380 - 24/01/2022

 • - De dienst Milieu adviseren en steunen
 • - Adviezen conform de wetgeving en de vergunningen formuleren om gestelde vragen
 • te beantwoorden
 • - Opvolging en screening van de milieuwetgeving (Europa, Vlaanderen, Brusselse
 • Gewest en Wallonië) en mogelijke impact op Fluxys-activiteiten identificeren en
 • toelichten
 • * Schatten waar de veranderende wetgeving tot consequenties kan hebben
 • * De dienst Milieu en de betrokken partijen hierover inlichten/adviseren zodat
 • tijdig acties kunnen worden uitgevoerd;
 • * Uitwerken voorstellen voor oplossingen.
 • - Syntheses van de milieuvergunningen opstellen.
 • - Registratie en kritische interpretatie van analyse-/meetresultaten + adviezen
 • tot verbeteringen formuleren.-
 • Opvolging van milieustudies opgesteld door externe deskundigen in het kader van
 • projecten of hernieuwing/wijzigingen van omgevingsvergunningen.
 • * Kritische nalezing van studies;
 • * Zorgen voor coherentie tussen studies en andere documenten;
 • * Haalbaarheid en coherentie van voorgesteld milderende maatregelen
 • beoordelen.
 • - Ad-hoc overleg meeting bijwonen (binnen Fluxys of met externe partijen)
 • - Terreinbezoeken voorbereiden en bijstaan indien gevraagd en verslagen van
 • terreinbezoeken opstellen.
 • - Verslagen t.a.v. stakeholders en/of overheid (bv. IMJV’s, Enquête intégrée,…) :
 • bijstand voor de voorbereiding, de dataverzameling, kritische analyse van de
 • gegevens en de invulling van de formulieren en de redactie van de verslagen.
 •  
 • Profiel:
 • Master in Bio-ingenieur, Industriële wetenschappen of gelijkwaardig door
 • ervaring
 • Houder van een certificaat milieucoördinator niveau A of B
 • Nederlans vlot, en goede kennis van Frans en Engels
 • Autonoom werken
 • Kritisch denken