Ontwerper Riolering (M/V)

Referentie 2323 - Lubbeek - 27/11/2020

FUNCTIE

 • Je geeft objectief technisch advies en technische ondersteuning aan bewoners i.k.v afkoppelingen met als doel hen te motiveren en te sensibiliseren om  correct af te koppelen en hun (technische) vragen hieromtrent te beantwoorden
 • Je presenteert en communiceert over afkoppelingen naar bewoners met als doel hen te sensibiliseren, te motiveren en te informeren over rioleringswerken en afkoppelingen
 • Je ontwerpt een correcte privé-riolering voor specifieke situaties en zorgt voor de uittekening in de desbetreffende systemen
 • Je behandelt tijdig de afkoppelingsdossiers en zorgt voor de  dossierdoorstroming: opvolging timing project/aannemer en maakt de nodige info over zowel intern als aan derden
 • Je slaagt erin om het einddossier tijdig op te maken en af te ronden in het kader van subsidies met als doel de activiteiten tijdig te laten verlopen en financieel correct af te sluiten
 • Je volgt de dossiers op van weigeraars: opmaken briefwisseling, contact nemen, opvolgen en registreren van weigeraars en indien nodig opstellen van een dossier voor de milieuambtenaar met als doel ervoor te zorgen dat de subsidies gewaarborgd blijven
 • Je staat in voor de registratie en koppeling van alle benodigde administratieve en technische gegevens en behoudt het overzicht van de afgekoppelde en niet-afgekoppelde woningen
 • Je staat in voor de volledige behandeling en afhandeling van de rationeel watergebruikpremies met als doel de correcte subsidies te kunnen toekennen aan de rechthebbenden
 • Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt in het kader van afkoppelingen riolering
 • Je stuurt externe afkoppelingsdeskundigen en keurders aan, volgt hun werken op en stuurt waar nodig bij
 • Je ondersteunt de toezichters aanleg bij de opvolging van de werven van netaanleg

PROFIEL

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring
 • Aantoonbare ervaring met de technologie in kwestie of een gelijkaardige technologie - medior 3 jaar
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.