Senior Corporate Recruiter

Senior Corporate Recruiter - 13/08/2021

Functie:

 • Templates ontwikkelen voor de verschillende fasen in het recruitment proces
 • Genereren van instroom via verschillende kanalen
 • Samenwerking met verschillende leveranciers beheren
 • Koppeling creëren vanuit ATS met de verschillende jobsites, website, externe leveranciers, … coördinatie met onze externe IT-implementatie partner
 • Intakegesprekken structureren voor collega’s alsook zelf afnemen
 • Administratieflow van dossiers uitwerken
   

Profiel:

 • Servicegericht werken naar andere afdelingen binnen de organisatie, maar consequent opvolgen wanneer andere afdelingen dienen te reageren om de doorlooptijd van het sollicitatieproces correct te blijven beheren
 • Lange termijn visie qua werking, structuur, procedures en processen
 • Durven investeren in nieuwe werknemers mits de juiste mentaliteit aanwezig is
 • Voldoende kennis over lonen & loonkosten & na opleiding over onze functiecategorieën