Toezichter Exploitatie Rioleringen (M/V)

Referentie 2341 - Groot-Bijgaarden - 15/01/2021

FUNCTIE

Voor een goede opvolging van de rioleringswerven, is onze klant op zoek naar een "Toezichter Exploitatie riolering" die zal instaan voor onderstaande taken:

 • Interventies bij storingen op bvb aansluitingen, losliggende putdeksels.
 • Inschatten van situatie en zodoende een interventie voorzien door aannemer.
 • Feedback aan klant en gemeentelijke technische dienst.
 • Bestellen en opvolgen van camera inspectie in rioolstelsels uitgevoerd door derden.
 • Opmaak verslag en op te volgen actielijst.
 • Zelf uitvoeren en interpreteren van een kleinere camera inspectie met ter beschikking gestelde rioolcamera.
 • Opvolgen van kleine netuitbreidingen voor verkavelingen.
 • Werfvergadering te volgen, werfverslag nalezen, opmerkingen overmaken, opvolgen van rondgang…
 • Administratieve opvolging van bovenvermelde taken bvb meetstaat controle en opleveringen.
 • Communicatie met derden (klanten, technische diensten, studiebureau) mbt stand van zaken klachten, werken en dergelijke

PROFIEL

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare ervaring met de technologie in kwestie of een gelijkaardige technologie - medior 3 jaar.
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.